ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ «Μετρό και Αρχαιότητες: Προκλήσεις και Λύσεις»

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ «Μετρό και Αρχαιότητες: Προκλήσεις και Λύσεις»

Την Πέμπτη 2 Ιουλίου 2020 πραγματοποιήθηκε η Διεπιστημονική Ημερίδα «Μετρό και Αρχαιότητες: Προκλήσεις και Λύσεις», που διοργανώθηκε με πρωτοβουλία των Κοσμητόρων οκτώ (8) Σχολών του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης, ξεπερνώντας αρκετές αντιξοότητες.

Η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί καλή πρακτική για τη δυνατότητα της πανεπιστημιακής κοινότητας του ΑΠΘ να εκδηλώνει ενδιαφέρον, ως οφείλει, σε σημαντικά ζητήματα της Πόλης μας, της χώρας και διεθνώς, αξιοποιώντας και συνδυάζοντας όλο το εύρος των επιστημών που θεραπεύει.

Παρά την αρνητική συγκυρία της πανδημίας του Covid-19, που προκάλεσε σημαντική καθυστερήση στη διοργάνωση και αδυναμία φυσικής παρουσίας μεγάλου αριθμού πολιτών, η συμμετοχή στη ζωντανή αναμετάδοση (live streaming) ήταν πέρα από κάθε προσδοκία: το σύνολο των συνδέσεων (hits) στη σχετική ιστοσελίδα κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης ξεπέρασε κατά πολύ τις δύο χιλιάδες.

Ο αρχικός προγραμματισμός της Ημερίδας προέβλεπε 4 θεματικές ενότητες με αντίστοιχες συνεδρίες:

(α)   τη συγκοινωνιακή διάσταση των εναλλακτικών λύσεων, σε συνάρτηση με τα χαρακτηριστικά και τις απαιτήσεις του έργου του Μετρό,

(β)   τη σημασία της in situ ανάδειξης των αρχαιοτήτων της Βενιζέλου ως μέρος του πολιτισμικού «κεφαλαίου» της Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο της προοπτικής της βιώσιμης ανάπτυξής της,

(γ)    το οικονομικό / αναπτυξιακό και θεσμικό πλαίσιο της in situ ανάδειξης, καθώς και

(δ)   τις κατασκευαστικές και τεχνικοοικονομικές πτυχές των εναλλακτικών λύσεων.

Παρά τις αρνήσεις συμμετοχής, που δεν επέτρεψαν να συζητηθεί η τελευταία θεματική ούτε και να αναδειχθούν οι συμβατικές συνέπειες περαιτέρω καθυστερήσεων υλοποίησης του έργου, το περιεχόμενο των άλλων τριών συνεδριών μας ανταμείβει και αποτελεί σημαντική παρακαταθήκη ιστορικών, συγκοινωνιακών, νομικών και οικονομικών πορισμάτων για τη λήψη των σωστών αποφάσεων σε σχέση με το εν λόγω ζήτημα.

Το σύνολο των εργασιών των τριών συνεδριών της Ημερίδας θα είναι συνεχώς προσβάσιμο σε όποιον -α επιθυμεί να τις παρακολουθήσει στον ακόλουθο σύνδεσμο:

Πιο αναλυτικά, στο πλαίσιο της Ημερίδας παρουσιάστηκαν και συζητήθηκαν τα ακόλουθα:

 • Στην 1η συνεδρία, αφενός, το ιστορικό με τις λάθος επιλογές στον σχεδιασμό του έργου και στον τρόπο υλοποίησής του από την αρχή της δεκαετίας του 1990· και αφετέρου, οι σύγχρονες πτυχές του έργου του Μετρό Θεσσαλονίκης, καθώς και η σημασία του, όχι απλώς ως προς το συγκοινωνιακό ζήτημα αλλά συνολικά για την προοπτική της βιώσιμης ανάπτυξης της Πόλης μας.
 • Επιπρόσθετα παρουσιάστηκαν οι σημαντικές οικονομικές και κοινωνικές συνέπειες της μακροχρόνιας καθυστέρησης του έργου του Μετρό για τους κατοίκους και επαγγελματίες της πόλης, που επιμηκύνεται ακόμη περισσότερο από τη διαμάχη ως προς τη διατήρηση ή μη των αρχαίων στον Σταθμό Βενιζέλου, κάτι που ισοδυναμεί με την κατασκευή πρόσθετων έργων Μετρό ενδεχομένως ίδιου μήκους με αυτό της Βασικής Γραμμής.
 • Στη 2η συνεδρία αναδείχθηκε η οικουμενική σημασία, η μοναδικότητα και η πληρότητα του κεντρικότερου τμήματος του πρωτο-βυζαντινού αστικού ιστού που έφερε στο φως η αρχαιολογική έρευνα στον σταθμό της «Βενιζέλου», οι πτυχές των διεθνών δεσμεύσεων της χώρας μας για την προστασία του, καθώς και η πολλαπλή σημασία της απόδειξης ότι η Ελλάδα έχει τόσο την τεχνική επάρκεια όσο και την ευαισθησία και ευθύνη που απαιτείται για τη διαχείριση μνημείων της παγκόσμιας κληρονομιάς, τη στιγμή μάλιστα που, ορθώς, διεκδικεί ανάλογες «συμπεριφορές» από άλλες χώρες.
 • Στην 3η συνεδρία συζητήθηκε η νομική διάσταση της προσβολής δικαιωμάτων που απορρέουν από το δημόσιο αλλά και το ιδιωτικό δίκαιο, με τις συνεπακόλουθες δυνατότητες ατομικών και συλλογικών ενεργειών των πολιτών, καθώς και
 • το απορρέον αναπτυξιακό οικονομικό όφελος για τη Θεσσαλονίκη από την in-situ παραμονή και ανάδειξη των αρχαιοτήτων της «Βενιζέλου», στο πλαίσιο μιας συνολικής στρατηγικής βιώσιμης ανάπτυξης, όπου ο πολιτισμός και η δημιουργική οικονομία μπορούν να αποτελέσουν το επίκεντρο.
 • Τέλος, ως προς τις κατασκευαστικές πτυχές των εναλλακτικών λύσεων για τον σταθμό της Βενιζέλου, αφενός, αναφέρθηκαν τα πορίσματα της Επιτροπής του ΤΕΕ/ΤΚΜ τον Απρίλιο του 2013 για την απόσπαση και επανατοποθέτηση των αρχαιοτήτων, ενώ κατατέθηκαν τα πρακτικά της εκδήλωσης με τίτλο «Μελέτες Κατασκευής του Σταθμού της Βενιζέλου με τις Αρχαιότητες αμετακίνητες», που διοργανώθηκε από το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του ΑΠΘ στις 24 Φεβρουαρίου 2020.

Με βάση τις εισηγήσεις, τις παρεμβάσεις των παρευρισκόμενων και τη συζήτηση που έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια της Ημερίδας, προκύπτουν τα ακόλουθα συμπεράσματα:

 1. Η ολοκλήρωση του Μετρό συνιστά απαίτηση όχι μόνο για τη βελτίωση των αστικών και περιαστικών συγκοινωνιών, αλλά και για τη σημαντικότατη συμβολή του στην καλύτερη λειτουργία της πόλης, στην αναβάθμιση της καθημερινότητας του πολίτη και στη βιώσιμη ανάπτυξη της Θεσσαλονίκης. Επισημαίνεται η έλλειψη μακρόπνοου και ορθού στρατηγικού σχεδιασμού, η οποία οδήγησε σε λανθασμένες επιλογές που υποθήκευσαν στην πραγματικότητα το μέλλον του Μητροπολιτικού Σιδηροδρόμου.  Για παράδειγμα, οι σταθμοί εντός του ιστορικού κέντρου να είναι περισσότεροι, από ό,τι ενδεχομένως θα ήταν σκόπιμο (με αποτέλεσμα υψηλότερο κόστος, μεγαλύτερη διάρκεια έργου και αναστάτωση), ενώ οι αποβάθρες μήκους 60 αντί 90 μέτρων δημιουργούν εύλογες επιφυλάξεις σχετικά με τη χωρητικότητα των κεντρικών σταθμών μετά την κατασκευή και λειτουργία των προβλεπόμενων από την ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ επεκτάσεων του δικτύου.
 2. Η δυνατότητα της έστω αρχικής λειτουργίας του Μετρό χωρίς τον σταθμό της «Βενιζέλου», προκειμένου να επιταχυνθεί ακόμη περισσότερο η ολοκλήρωσή του και η εξυπηρέτηση των πολιτών, αποτελεί μια εναλλακτική, με την προϋπόθεση ότι οι όμοροι σταθμοί μπορούν να απορροφήσουν την πρόσθετη ζήτηση κατά τις ώρες αιχμής, καθώς και ότι το έργο μπορεί να αδειοδοτηθεί δεδομένων των όποιων τεχνικών, λειτουργικών και συμβατικών περιορισμών.
 3. Κρίσιμοι παράγοντες για την απόφαση παραμονής ή όχι των αρχαίων in situ είναι: (α) το εφικτό της τεχνικής λύσης, (β) το κόστος υλοποίησής της, συμπεριλαμβανομένου και του πιθανού κόστους επιστροφής χρηματοδοτήσεων της Ε.Ε., εφόσον δεν υλοποιηθεί το έργο μέχρι το 2023, (γ) ο χρόνος υλοποίησης. Γι’ αυτούς τους παράγοντες εκκρεμούν περαιτέρω διευκρινίσεις και απαντήσεις και από τις «δύο» πλευρές.
 4. Το αν η λύση με την κατά χώρα παραμονή και ανάδειξη είναι δαπανηρότερη από τη λύση της απόσπασης του αποκαλυφθέντος μοναδικού αρχαιολογικού συνόλου θα μπορούσε να αποδειχθεί, αν είχαν εκπονηθεί αντίστοιχες συγκριτικές μελέτες και για τις δύο περιπτώσεις, βάσει των οποίων να προκύψουν οι οικονομικές εκτιμήσεις. Όμως, μπροστά στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής και στο άμεσο οικονομικό όφελος για την οικονομία της πόλης από την οφειλόμενη στον τουρισμό δραστηριότητα, που ανέρχεται ήδη σε εκατοντάδες εκατομμυρίων ευρώ ετησίως, η τάξη μεγέθους του όποιου πρόσθετου κόστους από την κατά χώρα διατήρηση των αρχαιοτήτων είναι αμελητέα. Αν, μάλιστα, ληφθεί υπόψη η διαχρονική ωφέλεια από την αξιοποίηση των αρχαιοτήτων, τότε προφανώς δεν χωράει αμφισβήτηση για τη σκοπιμότητα της επένδυσης στην κατά χώρα παραμονή και ανάδειξή τους. Στην αντίθετη περίπτωση, απεμπολώντας την ιστορία της, την πολιτιστική της ταυτότητα και το μέλλον, το κόστος για τη Θεσσαλονίκη καθίσταται ανυπολόγιστο και η όποια συζήτηση για λιγότερο ή περισσότερο δαπανηρές λύσεις μικρή σημασία έχει.
 5. Από τις σχετικές εισηγήσεις προσκεκλημένων ομιλητών, καθώς και από τους χαιρετισμούς προσωπικοτήτων και φορέων παγκόσμιας εμβέλειας στην Ημερίδα, έγινε σαφές ότι η οποιαδήποτε απόσπαση και μετακίνηση των αρχαιοτήτων σημαίνει απώλεια της αυθεντικότητάς τους, γεγονός που θα δυσχεράνει την ανακήρυξή τους σε μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO, με αρνητικό αντίκτυπο στη διεθνή εικόνα και των υπόλοιπων 15 μνημείων παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της Θεσσαλονίκης. Η απώλεια της αυθεντικότητας και ακεραιότητας των αρχαιοτήτων σημαίνει εν τέλει την καταστροφή τους, γι’ αυτό και προστατεύονται από διεθνείς συμβάσεις και σχετικά κανονιστικά πλαίσια. Σημειώνεται ότι η καταστροφή της αυθεντικότητας του παλαιοχριστιανικού (πρωτο-βυζαντινού) αστικού συνόλου με την απόσπαση και μεταφορά των στοιχείων του θα είναι οριστική, ακόμη και στην περίπτωση της επανατοποθέτησής τους.
 6. Η κατά χώρα διατήρηση των αρχαίων της Βενιζέλου θα μπορούσε να υποστηρίξει νοηματικά και τα άλλα μνημεία που βρίσκονται διάσπαρτα εκατέρωθεν του άξονα της Εγνατίας, τονίζοντας τη διαχρονικότητα και την πολυ-πολιτισμικότητα του άξονα αυτού. Τα άλλα μνημεία στα οποία γίνεται η αναφορά δεν είναι μόνο τα 15 της UNESCO, αλλά και τα διαφορετικών περιόδων μνημεία στην περιοχή, ιδιαίτερα σημαντικά για την πόλη και τον χαρακτήρα της, που τονίζουν τη διαχρονικότητα του αστικού χώρου έως σήμερα  (Μπεζεστένι, Χαμζά Μπέη τζαμί, λουτρά κ.λπ.). Τα αρχαιολογικά ευρήματα αποτελούν σημαντικά σημεία επικοινωνίας των πολιτών με το νέο σύστημα, εφόσον αυτό σέβεται την πόλη και τη διαχρονικότητά της, εντάσσεται σε αυτήν και την εξυπηρετεί.
 7. Πολιτισμός δεν είναι μόνο η κλασική αρχαιότητα και η διεκδίκηση των γλυπτών του Παρθενώνα, ή η -επιβεβλημένη- υπεράσπιση του οικουμενικού χαρακτήρα της Αγίας Σοφίας· αλλά, κυρίως, το να εκτιμούμε και να διαχειριζόμαστε με σύνεση, σεβασμό κι ευαισθησία την πολιτιστική μας κληρονομιά στο σύνολό της.
 8. Είναι η κρίσιμη ώρα να επιλέξουμε τη ρεαλιστική προοπτική της βιώσιμης ανάπτυξης της Θεσσαλονίκης με επίκεντρο τον πολιτισμό και τη δημιουργική οικονομία, έναντι μιας στενά εννοούμενης «οικονομικότητας».
 9. Οι φορείς και ο λαός της Θεσσαλονίκης θα πρέπει να διδαχθούμε από τα λάθη του παρελθόντος και να μην παρασυρόμαστε σε κατευθυνόμενες αντιπαραθέσεις και διλήμματα χωρίς ουσιαστικό αντίκρισμα. Θα πρέπει επιτέλους να επικρατήσουν οι συνετές φωνές και οι επιστημονικές απόψεις, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις ομάδες ενδιαφερομένων  αλλά και τα δικαιώματα όλων των πολιτών.
 10. Η Θεσσαλονίκη πρέπει να διεκδικήσει τον νέο ρόλο της στην Ευρώπη και στα Βαλκάνια, αξιοποιώντας τη συνεχή, μακραίωνη παρουσία της. Σε αυτήν την κατεύθυνση μπορεί, και πρέπει, να συμβάλει και η λειτουργία του Μετρό, ως βασικού αναπτυξιακού εργαλείου. Ο πολιτισμός, όμως, δεν είναι ένα από τα μέσα [εργαλεία], είναι η αδιαμφισβήτητη βάση και η προϋπόθεση της βιώσιμης ανάπτυξης. Αδιαμφισβήτητη στον χώρο και τον χρόνο, και γι’ αυτό αδιαπραγμάτευτη.

Η Συντονιστική Επιτροπή και η Επιστημονική Επιτροπή απευθύνει θερμές ευχαριστίες προς όλους -ες τους / τις ομιλητές -τριες για τη συμβολή τους. Επίσης, ευχαριστεί ιδιαίτερα τους / τις ακόλουθους -ες παρεμβαίνοντες -ουσες στην εναρκτήρια συνεδρία:

 • Paolo Odorico, Καθηγητή Βυζαντινολογίας, Ecole des Hautes etudes en Sciences Sociales, Paris.
 • Νικο Αλευρόπουλο, Πρόεδρο σωματείου «Φίλοι Μνημείων Θεσσαλονίκης»
 • Φωκίωνα Δεληγιάννη, Πρόεδρο «Κίνησης Πολιτών Θεσσαλονίκης για την Προστασία της Πολιτιστικής Κληρονομιάς»
 • Αιδεσιμολογιότατο Πατέρα Παναγιώτη, εκπρόσωπο του Παναγιότατου Μητροπολίτη Άνθιμου
 • Μιχάλη Παπαστεργίου, Αντιπρόεδρο Διοικούσας Επιτροπής ΤΕΕ Κεντρικής Μακεδονίας
 • Κλεοπάτρα Θεολογίδου, Πρόεδρο της «Ελληνικής Εταιρίας Περιβάλλοντος και Πολιτισμού» – παράρτημα Θεσσαλονίκης
 • Μαρία Αρακαδάκη, αναπληρώτρια καθηγήτρια ΑΠΘ, εκ μέρους της Προέδρου του Τμήματος Αρχιτεκτόνων του ΑΠΘ καθηγήτριας Αλκμήνης Πάκα.

Αντιστοίχως ευχαριστούν τα μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής :

–  Αεροπούλου Μυρτώ, πτυχιούχο τμήματος Ιστορίας Αρχαιολογίας ΑΠΘ

– Ευθύμογλου Σοφία, μεταπτυχιακή φοιτήτρια του τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας
ΑΠΘ

– Σαμαρτζή Βίκυ, μέλος ΕΤΕΠ τμήματος Οικονομικών Επιστημών του ΑΠΘ, μέλος του Διεπιστημονικού Εργαστηρίου Παρευξείνιων και Μεσογειακών Μελετών

–  Σικαλίδου Δήμητρα, υποψήφια διδάκτορα Βυζαντινής Αρχαιολογίας ΑΠΘ

–  Χειλάς Δημήτρης, μεταπτυχιακό φοιτητή του τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας ΑΠΘ,

που επωμίστηκαν εθελοντικά το βάρος της διοργάνωσης, αλλά και τους ακόλουθους υποστηρικτές: το Ράδιο Θεσσαλονίκης 9,45 για την χορηγία επικοινωνίας, το Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας ΝΟΗΣΙΣ για την χορηγία της αίθουσας όπου φιλοξενήθηκε η εκδήλωση, την ΕΡΤ3 για την επικοινωνιακή στήριξη, και το Μουσικό Εργαστήρι Σερρών για τη δημιουργία του ηχητικού σποτ.

Η Συντονιστική Επιτροπή και η Επιστημονική Επιτροπή της Ημερίδας

«Μετρό και Αρχαιότητες: Προκλήσεις και Λύσεις»

Επισυνάπτεται η επιστολή του κ. Παναγιώτη Βοκοτόπουλου, πρώην καθηγητή της Βυζαντινής Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής σχολής του ΑΠΘ.

Υψίπολις: «…η επόμενη ημέρα μας βρίσκει στις επάλξεις…»

Υψίπολις: «…η επόμενη ημέρα μας βρίσκει στις επάλξεις…»

Σε συνέχεια της σχετικής δήλωσης του επικεφαλής της Δημοτικής Κίνησης Θεσσαλονίκης ΥΨΙΠΟΛΙΣ Γρηγόρη Ζαρωτιάδη μετά τις εκλογές της 26ης Μαΐου, η ολομέλεια της Κίνησης συνεδρίασε δύο φορές και προέβη σε απολογισμό της προεκλογικής πορείας και των εκλογικών αποτελεσμάτων, όπως επίσης και στον πρώτο, βασικό σχεδιασμό της δράσης της στην επόμενη περίοδο.

Για την υλοποίηση του σχεδιασμού της, η Κίνηση όρισε το ακόλουθο οργανωτικό σχήμα και τη σχετική στελέχωση:

 1. Επταμελής Συντονιστική Γραμματεία της ΥΨΙΠΟΛΙΣ:
  Κοταΐδου Ζωή, Κωνσταντινίδης Κούλης, Οζούνη Ειρήνη, Στρουμπίνη Αντωνία, Φώτου Νίκος, Χατζηγιάννης Μανώλης, Χατζηκωνσταντίνου Μάριος.
 2. Συντακτική Ομάδα Τριμηνιαίου Περιοδικού Εντύπου «ΥΨΙΠΟΛΙΣ»: Δούκας Ηρακλής, Καϊτατζή-Γουίτλοκ Σοφία, Παπαΐακώβου Γιάννης, Σύρπου Ντίνα, Ταχμαζίδης Όμηρος, Χάνος Στέργιος.
 3. Ομάδα παρακολούθησης συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου: Γραικούσης Νίκος, Στρουμπίνη Αντωνία, Ταχμαζίδης Όμηρος.
 4. Επιτροπή Διαδικτυακής Επικοινωνίας: Κονταξής Τάσος, Παπαΐακώβου Γιάννης, Τεμουρτζίδης Άκης.

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2310887722

ΑΠΟΨΕ Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡΗ ΖΑΡΩΤΙΑΔΗ

ΑΠΟΨΕ Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡΗ ΖΑΡΩΤΙΑΔΗ

Απόψε η κεντρική ομιλία του Γρηγόρη Ζαρωτιάδη

Με σύνθημα «Καθαρά λόγια- Καθαρά χέρια» πραγματοποιείται, απόψε στις 20.00, στον πεζόδρομο της Αγίας Σοφίας, η κεντρική εκδήλωση της ΔΚΘ «Υψίπολις».

Θα μιλήσει ο υποψήφιος δήμαρχος Θεσσαλονίκης Γρηγόρης Ζαρωτιάδης.

Γρ. Ζαρωτιάδης στο Thestival: Ή θα είμαι ο νέος Δήμαρχος ή ο επικεφαλής μιας ανερχόμενης δύναμης

Γρ. Ζαρωτιάδης στο Thestival: Ή θα είμαι ο νέος Δήμαρχος ή ο επικεφαλής μιας ανερχόμενης δύναμης

«Την επομένη των εκλογών, ή θα είμαι ο νέος Δήμαρχος της Θεσσαλονίκης, ή ο επικεφαλής μιας ανερχόμενης δύναμης, της ΥΨΙΠΟΛΙΣ», αναφέρει σε σε συνέντευξή του στο Thestival.gr, o επικεφαλής της ΔΚΘ «Υψίπολις» και υποψηφίος δήμαρχος Θεσσαλονίκης Γρηγόρης Ζαρωτιάδης.

Ο κ. Ζαρωτιάδης μιλά για το ποιες ειναι οι προτεραιότητες της παράταξής του για τον δήμο Θεσσαλονίκης, ενώ εξηγεί για ποιο λόγο δεν υπήρξαν συγκλίσεις με άλλους συνδυασμούς.

Μεταξύ άλλων, παρουσιάζει επίσης την θέση της παράταξής του για την διοργάνωση του Thessaloniki Pride στην πόλη.

Αναλυτικά η συνέντευξη του Γρηγόρη Ζαρωτιάδη στο Thestival:

-Ένας οικονομολόγος στα έδρανα του Δημοτικού Συμβουλίου. Πώς φιλοδοξείτε να συμβάλλετε με τη συμμετοχή σας στην καλύτερη λειτουργία του οργάνου;

Καταρχάς φιλοδοξώ να συμβάλλω ως Δήμαρχος στην αποτελεσματική διοίκηση του Δήμου της Θεσσαλονίκης και στην αναπτυξιακή προοπτική που ταιριάζει στη Πόλη μας. Αν οι συμπολίτες μας δεν μας τιμήσουν με αυτήν την ευθύνη, τότε θα αξιοποιήσουμε την παρουσία μας ως οργανωμένη δημοτική παράταξη, προκειμένου να προωθήσουμε τις πτυχές του προγράμματός μας που πιστεύουμε ότι έχουν προτεραιότητα και να ασκήσουμε σταθερή, αταλάντευτη μα ταυτόχρονα και δημιουργική αντιπολίτευση.

Προσωπικά, οι εμπειρίες μου από τη διοίκηση σε φορείς του δημοσίου ή του ιδιωτικού τομέα, σε εθνικό – τοπικό ή διεθνές επίπεδο, σε συνδυασμό με τις γνώσεις μου στα οικονομικά και ειδικότερα στην κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη σε διεθνοποιημένα περιβάλλοντα, με καθιστούν χρήσιμο αφενός στον στρατηγικό, αναπτυξιακό σχεδιασμό μιας περιοχής και στην εφαρμογή των επιμέρους προγραμμάτων, αφετέρου στη βελτίωση της οργανωσιακής δομής και των ακολουθούμενων διαδικασιών, προς ενίσχυση της αποτελεσματικότητας του Δήμου στο σύνολό του.

-Ποιες παρατάξεις σας προσέγγισαν για προεκλογικές συνεργασίες; Γιατί δεν υπήρξαν συγκλίσεις; «Κόλλησαν» στο όνομα του επικεφαλής;

Όπως δημοσιοποιήθηκε, στο τέλος του 2018 ξεκίνησε μια προσπάθεια διαπαραταξιακής συνεννόησης των κινήσεων με προοδευτικό πρόσημο, ό,τι κι αν σημαίνει αυτό. Η ΥΨΙΠΟΛΙΣ συμμετείχε σε αυτήν τη διαδικασία, αλλά διαπίστωσε και ανέδειξε νωρίς τις αδυναμίες της, οι οποίες συμπυκνώνονταν στα εξής δύο ζητήματα:

1. Παράλληλα εξελίσσονταν οι διεργασίες στις υποψηφιότητες, οι οποίες είχαν ή διεκδικούσαν κομματική στήριξη, κάτι που για μας, όσο κι αν σεβόμαστε τα πολιτικά κόμματα και τη σημασία τους, δεν έπρεπε να χαρακτηρίζει τουλάχιστον τις τρέχουσες δημοτικές εκλογές.

2. Η συμμετοχή πολλών εκπροσωπήσεων σε αυτήν τη διαδικασία ήταν προσχηματική – δεν ενδιαφέρονταν για την προσπάθεια προγραμματικής σύγκλισης, παρά ήθελαν μόνο να προτάξουν το ζήτημα της επιλογής του κεντρικού υποψηφίου, διότι προφανώς το είχαν προαποφασισμένο με τις «ευλογίες» κομματικών ή άλλων μηχανισμών.

Ως εκ τούτου και καθώς τα παραπάνω δεν αντιστρέφονταν, δηλώσαμε εγκαίρως την αυτοαπομάκρυνσή μας από τη λεγόμενη «διαπαραταξιακή», λίγο πριν αυτή καταλήξει άκαρπη. Όμως, ήδη από την πρώτη, επόμενη στιγμή απευθύναμε ανοικτή πρόσκληση απευθείας συνάντησης των επικεφαλής των κινήσεων προς αναζήτηση συνεργατικής διεξόδου. Αυτό δεν έγινε – τουναντίον προχώρησαν διμερείς συνομιλίες, οι οποίες με τη σειρά τους επίσης δεν κατέληξαν πουθενά.

Έχετε δίκιο να θεωρείτε ότι ένα από τα βασικά θέματα ήταν η επιλογή του επικεφαλής. Σας διαβεβαιώ όμως ότι αυτό δεν ήταν ούτε το μοναδικό, ούτε και το σημαντικότερο. Υπήρχαν τουλάχιστον άλλα δύο που οδήγησαν στην αδυναμία συγκρότησης ενιαίου μετώπου. Το πρώτο είναι το γεγονός ότι κάποιοι από εμάς είχαμε αποφασίσει να αποφύγουμε – εκ πεποιθήσεως – την πρόσδεσή μας σε κομματικούς χώρους, την ίδια στιγμή που κάποιοι –ες άλλοι – ες έχουν ακριβώς την ανάποδη επιλογή. Το δεύτερο, ήταν το ζήτημα του προσανατολισμού της νέας διοίκησης. Εμείς καταθέσαμε συγκεκριμένο πρόγραμμα και στρατηγικό σχέδιο, το οποίο αποτελεί μια τομή, μια ρήξη και όχι τη συνέχεια της απερχόμενης διοίκησης (όσα στοιχεία κι αν οφείλουμε να διατηρήσουμε) και μπορεί να εξυπηρετηθεί πιο αποτελεσματικά από ανθρώπους με τα χαρακτηριστικά που προαναφέρθηκαν στην προηγούμενη ερώτηση.

– Είπατε σε συνέντευξή σας πως αποτελεί προσβολή ο χαρακτηρισμός «υποψηφιότητα αντιδημαρχίας». Θεωρείτε ότι συγκεκριμένοι υποψήφιοι κατεβαίνουν στον δήμο απλώς για μία θέση στη διοίκηση;  Εσείς θα την αρνιόσασταν ανεξάρτητα από το ποιος θα σας την πρόσφερε;

Δεν μπορώ και δεν με αφορά να είμαι στο μυαλό και στις ιδιαίτερες επιδιώξεις των ανθυποψηφίων μου. Ο συγκεκριμένος χαρακτηρισμός που διακινήθηκε από ορισμένους –ες των ΜΜΕ, τοπικών και μη, είναι απαράδεκτος και δεν τον επιτρέπω, τουλάχιστον ως προς τον εαυτό μου. Εντάσσεται στην πρακτική κάποιων που θέλησαν να επιβάλουν από την αρχή, πολύ πριν την επίσημη έναρξη της προεκλογικής περιόδου, φαβορί και βασικούς διεκδικητές, με όποια μέσα μπορούσαν. Σε μεγάλο βαθμό, δυστυχώς, το κατάφεραν. Εμείς θα είμαστε εδώ και μετά τις εκλογές για να συμβάλουμε στην αποκάλυψη αυτών των πονηρών διεργασιών.

Όσον αφορά στην τελευταία διάσταση της ερώτησής σας, δηλώνω όσο πιο κατηγορηματικά γίνεται: την επομένη των εκλογών, ή θα είμαι ο νέος Δήμαρχος της Θεσσαλονίκης, ή ο επικεφαλής μιας ανερχόμενης δύναμης, της ΥΨΙΠΟΛΙΣ.

Την εμπιστοσύνη των συμπολιτών μου θα την τιμήσω. Δεν θα την εξαργυρώσω. Το κίνητρό μου για να μπω σε αυτόν τον ωραίο, συνεχή αγώνα δεν είναι οι διοικητικές θέσεις, αλλά να γίνω κι εγώ «υψίπολις», τουτέστιν χρήσιμος στην ανύψωση της Θεσσαλονίκης, στο να κατακτήσει ότι της αξίζει και της αναλογεί.

– Πολλοί εκφράζουν φόβους ότι η απλή αναλογική θα φέρει συναλλαγές «κάτω από το τραπέζι». Συμμερίζεστε αυτή την άποψη;

Καθόλου. Οι συναλλαγές «κάτω από το τραπέζι», το πολιτικό αλισβερίσι, δυστυχώς, υπήρξε, υπάρχει και θα υπάρχει ούτως ή άλλως.

Εμφανίζονταν και εμφανίστηκε κατά τη συγκρότηση των παρατάξεων, τώρα αλλά και πριν, όταν καθ’ έξιν δημοτικοί άρχοντες περιέφεραν τον εαυτό τους ως «πολύφερνη νύφη» από συνδυασμό σε συνδυασμό, υποσχόμενοι ότι μαζί τους φέρουν το τσουβάλι με τις ψήφους…

Εμφανίζονταν και εμφανίστηκε σε συγκεκριμένες πολιτικές περιόδους στην κεντρική πολιτική σκηνή, προεξάχουσας ίσως της περιόδου που διανύουμε, όταν η σύμπτωση πιέσεων από ντόπια και ξένα, πολιτικά και οικονομικά μεγαλοσυμφέροντα αλλοτρίωσαν τους «εύκολους», οδηγώντας τους ακόμη και στον πολιτικό εξευτελισμό τους, για λίγες μέρες σε κάποια καρέκλα.

Το ανήθικο πολιτικό αλισβερίσι δεν αντιμετωπίζεται παρά από την επιλογή των ίδιων των πολιτών. Αυτών που θα διαψεύσουν όσους τους θεωρούς κτήμα τους Αυτών που θα τολμήσουν να αναδείξουν κάθε φορά τις νέες δυνάμεις, τις δυνάμεις που αντιστέκονται και που τιμούν τον λόγο τους.

Ισχυρίζομαι μάλιστα ότι μπορεί η απλή αναλογική να οδηγήσει ακριβώς στο αντίθετο. Διότι, καθώς θα ωριμάζει τόσο το πολιτικό σύστημα, όσο και ο κάθε ένας, η κάθε μια από εμάς, δίνει ακριβώς μεγαλύτερη δύναμη στον εκλογέα, στον πολίτη. Η απλή αναλογική αποτυπώνει αναλλοίωτη την επιλογή του και δυναμώνει τη φωνή του.

Ανήκω λοιπόν στους υποστηρικτές της απλής αναλογικής, χωρίς ναι μεν και αλλά. Και ακριβώς γι αυτό, επειδή αναλογίζομαι την ευθύνη μου για τη ανάγκη διοίκησης του Δήμου, θέλω να διαβεβαιώσω τους συμπολίτες μου ότι η ΥΨΙΠΟΛΙΣ κι εγώ προσωπικά θα εργαστούμε με σωφροσύνη και σοβαρότητα: αν μας τιμήσουν με την ευθύνη της διοίκησης του Δήμου, μπορώ και ξέρω πως να διαχειριστώ ένα πολύχρωμο δημοτικό συμβούλιο. Αν πάλι όχι, την ίδια στιγμή που θα είμαστε αδιαπραγμάτευτοι κομιστές του πολιτικού μηνύματος που θέλουν να περάσουν όσοι επιλέξουν το ψηφοδέλτιό μας, την ίδια στιγμή που θα ασκήσουμε γόνιμη, δημιουργική αλλά και άτεγκτη όπου χρειάζεται κριτική, θα στηρίξουμε τη διοικητική συνέχεια του Δήμου της πόλης μας!

Χωρίς ανταλλάγματα, χωρίς πολιτικές συναλλαγές. Με μόνο κίνητρο να τιμήσουμε αυτούς και αυτές που θα μας τιμήσουν με την στήριξή τους, όπως κι αν εκφραστεί.

– Ποιες είναι οι προτεραιότητές σας για τον δήμο Θεσσαλονίκης; Ποια τα τρία πράγματα που θα δρομολογούσατε από την 1η Σεπτέμβρη αν βρισκόσασταν στο τιμόνι του δήμου;

Θέλω αρχικά να δηλώσω ότι «αντιστέκομαι» στις λογικές των τριών ή πέντε πρώτων ενεργειών, των 100 πρώτων ημερών, ή της νοηματικά αντίστοιχης εμμονής στα «ζητήματα της καθημερινότητας». Θεωρώ ότι αποτελούν εκφάνσεις της πορείας μετάλλαξης του πολιτικού λόγου σε επικοινωνιακές ατάκες και άρα στον μαρκετίστικο εκχυδαϊσμό του.

Όμως, από σεβασμό στο δημοσιογραφικό λειτούργημα, θα απαντήσω στην ερώτησή σας: η βασική μου επιδίωξη ως Δήμαρχος της Θεσσαλονίκης δεν είναι άλλη από το μακρόπνοο, αρθρωτό, ολιστικό, ριζοσπαστικό και συνάμα ρεαλιστικό πρόγραμμα που έχουμε εκπονήσει για την πόλη. Ως εκ τούτου, οι πρώτες μου κινήσεις θα έχουν ως σκοπό τη δημιουργία του κατάλληλου διοικητικού και λειτουργικού υπόβαθρου για την υλοποίηση αυτού του προγράμματος:

1. Θα στελεχώσω και θα δομήσω με προσοχή και σε συνεργασία με όσους –ες χρειαστεί τις αντιδημαρχίες και τις πολιτικές επιτροπές επιλέγοντας πρόσωπα που, λόγω της κοινωνικής τους δράσης, της επιστημονικής και της επαγγελματικής επάρκειάς τους θα μπορέσουν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του προγράμματός μας.

2. Θα προχωρήσω στην άμεση συγκρότηση επιτροπής για την οργανωσιακή και λειτουργική ανασυγκρότηση της διοικητικής δομής του Δήμου και των υπηρεσιών του. Είμαι πεπεισμένος ότι, αν έχουμε κάνει κάποια βήματα στον εκσυγχρονισμό των κτηρίων και του μηχανολογικού εξοπλισμού, στα ζητήματα της οργάνωσης και των ακολουθούμενων διαδικασιών είμαστε πολύ πίσω με εμφανή αρνητικά αποτελέσματα στην αποτελεσματικότητα.

– Συμφωνείτε με την διοργάνωση του Thessaloniki Pride στη Θεσσαλονίκη;

Για το συγκεκριμένο ζήτημα έχω εκφραστεί και σας ευχαριστώ για τη δυνατότητα να επαναλάβω τη θέση μου, με σαφήνεια και θάρρος: προσωπικά τάσσομαι ξεκάθαρα υπέρ της υπεράσπισης των ατομικών και των συλλογικών δικαιωμάτων των πολιτών. Σέβομαι τη διάθεση του καθενός να προτάσσει τη διαφορετικότητά του με την προϋπόθεση, όμως, ότι θα επιδεικνύεται ο ανάλογος σεβασμός όλων σε όλους και σε όλες. Από τη μέχρι σήμερα εμπειρία των gay pride, μας βρίσκει αντίθετους ο σταθερά εξελισσόμενος εκχυδαϊσμός που προκύπτει στη βάση της εμπορευματοποίησης της διαφορετικότητας. Εμείς, ως ”Υψίπολις” θα επιδιώξουμε τη διοργάνωση ενός φεστιβάλ που, μέσα από τις καλλιτεχνικές και κοινωνικές δράσεις του, θα αντιμετωπίζει και θα αναδεικνύει το διαφορετικό με τον σεβασμό που του αρμόζει. Γιατί πιστεύουμε ότι το να μάθεις να σέβεσαι το διαφορετικό είναι θέμα παιδείας και ένδειξη πολιτισμού. Σίγουρα όμως είναι άλλο πράγμα η αποδοχή και ο σεβασμός στη διαφορετικότητα και άλλο πράγμα οι συμπεριφορές που υπόκεινται απόλυτα στις επιταγές του καταναλωτισμού και της εμπορευματοποίησης.

– Λέτε «ναι» στη διπλωματία των πόλεων με δήμους της Βόρειας Μακεδονίας;

Η άποψή μου για τη Συμφωνία των Πρεσπών έχει διατυπωθεί ξεκάθαρα και συγκεκριμένα. Είναι μια κακή, μη πρόσφορη συμφωνία, έγινε με πιέσεις «έξωθεν» και στο μέλλον θα δημιουργήσει περισσότερα προβλήματα από αυτά που υποτίθεται ότι έλυσε. Έχει ωστόσο δυστυχώς δημιουργήσει διπλωματικά τετελεσμένα, τα οποία θα πρέπει στο εξής να λαμβάνουμε υπόψη μας, ακόμη κι αν παράλληλα επιδιώξουμε, ως χώρα, ως κοινωνία και κράτος την αλλαγή τους. Η Θεσσαλονίκη όμως δεν είναι δυνατόν να περιχαρακωθεί σε αδιέξοδα που προέκυψαν με πολιτική απόφαση της κυβέρνησης και de facto συγκατάθεση της αντιπολίτευσης. Απαντώντας λοιπόν στην ερώτηση άμεσα θα έλεγα πως η δημοτική αρχή υπό τη διεύθυνσή μου θα επιδιώξει συνεργασίες με πόλεις όλων των Βαλκανίων, μεταξύ αυτών και με τους δήμους του κράτους στα βόρεια σύνορά μας, με πρόθεση τις συνέργιες σε διάφορους τομείς, αποσκοπώντας στην οικονομική και πολιτιστική ανάπτυξη της περιοχής και γνώμονα πάντα το εθνικό συμφέρον και το συμφέρον της Θεσσαλονίκης.

– Πώς μπορεί η Θεσσαλονίκη να απαλλαγεί από τον βραχνά των παράνομα παρκαρισμένων οχημάτων; Κερδίζουν οι πολίτες από τη εφαρμογή του συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης;

Δεν γίνεται πόλη σαν την Θεσσαλονίκη χωρίς ελεγχόμενη στάθμευση. Άλλο όμως η ελεγχόμενη στάθμευση και άλλο η εισπρακτική λογική του συστήματος που εφαρμόζει ο Δήμος προς εξυπηρέτηση μάλιστα ιδιωτικών συμφερόντων.

Η παράνομη στάθμευση σε σημεία κυκλοφοριακής αιχμής αποτελεί πράγματι έναν βραχνά που ενισχύει το κυκλοφοριακό της πόλης. Η λύση είναι μια και έγκειται στην επικαιροποίηση ενός ολοκληρωμένου σχεδίου βιώσιμης αστικής κινητικότητας: εκτός του μετρό, υπέργεια μέσα σταθερής τροχιάς, μινι-λεωφορεία γειτονιών, αξιοποίηση και τακτοποίηση εναλλακτικών μορφών μετακίνησης όπως τα ποδήλατα και ηλεκτροκίνητα πατίνια, προώθηση σύγχρονων μορφών συλλογικής μετακίνησης (car- και bike-sharing) με τη θέσπιση σχετικών κινήτρων σε συνεργασία με τους φορείς της περιοχής μας. Σε συνδυασμό με αυτά, πρέπει να αναπτυχθεί ένα επαρκές δίκτυο οργανωμένων χώρων στάθμευσης κοινοτικής ή ιδιωτικής εκμετάλλευσης (με ελεγχόμενη συμβατικά, μη-κερδοσκοπική τιμολόγηση), περικεντρικά και στις γειτονιές, προκειμένου να μειωθεί όσο το δυνατόν περισσότερο η κίνηση του ΙΧ.

– Πώς μπορεί να συμβάλλει μια δημοτική αρχή στην αντιμετώπιση της ανομίας στον χώρο των πανεπιστημίων; Μπορεί να ξαναγίνει ασφαλής γειτονιά η Ροτόντα;

Το ζήτημα της ασφάλειας στην πόλη μας είναι από αυτά που κυριάρχησαν στην τρέχουσα προεκλογική περίοδο. Πρόσφατα είχα την ευκαιρία να διατυπώσω εκ νέου την άποψή μου και τις προτάσεις της ΥΨΙΠΟΛΙΣ.

Η αστυνόμευση όσο απαραίτητη κι αν είναι δεν αποτελεί παρά την «ασπιρίνη» του προβλήματος. Η θεραπεία έγκειται τουναντίον στην χωρικά ισόρροπη ανάπτυξη της Πόλης. Ο Δήμος υπό τη δική μας διοίκηση δεν θα τρέξει απλώς ένα πρόγραμμα κοινωνικά δίκαιης και περιβαλλοντικά βιώσιμης προόδου, αλλά θα υπηρετήσει τη λογική της χωρικής διάχυσης της παραγόμενης ευημερίας. Το πρόγραμμά μας για τον «τουρισμό στις γειτονιές», όπως και αυτό που τιτλοφορούμε «όλη η Πόλη μια έκθεση» επιβεβαιώνουν τη λογική της χωρική κατανομής που διέπει την πολιτική που θα ακολουθήσουμε.

Το δεύτερο σημείο που θέλω να αναδείξω για την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας και της παραβατικότητας, βοηθά αν το προσεγγίσουμε αρχικά με αλληγορικό τρόπο: όταν μια πληγή κακοφορμίζει πρέπει να την ανοίξουμε. Όταν ένας χώρος αποπνέει μια άσχημη μυρωδιά, ανοίγουμε τις πόρτες και τα παράθυρα. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση της εγκληματικότητας και της παραβατικότητας στους δημόσιους χώρους. Η λύση είναι να ανοίξουμε τους δημόσιους χώρους. Να τους ανοίξουμε σε δράσεις, να σχεδιάσουμε προγράμματα πολιτιστικής κοινωνικής και οικονομικής, ατομικής και συλλογικής  παρέμβασης. Αυτό προτείνουμε εμείς, αυτή είναι η συνεισφορά που μπορεί να έχει ο Δήμος Θεσσαλονίκης: να φέρουμε ξανά τους πολίτες στους δημόσιους χώρους τους. Να τους κινητοποιήσουμε για να τους ανακτήσουν.

Πηγή: thestival.gr

Η διάσπαση δε βοηθάει στη διεκδίκηση διεθνούς αναγνώρισης της γενοκτονίας

Η διάσπαση δε βοηθάει στη διεκδίκηση διεθνούς αναγνώρισης της γενοκτονίας

Με αφορμή την παρουσία του στον εορτασμό της επετείου για τα εκατό χρόνια από την συμβολική ημερομηνία ορόσημο για την γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου ο υποψήφιος δήμαρχος Θεσσαλονίκης Γρηγόρης Ζαρωτιάδης προέβη σε εκτενείς δηλώσεις σε σχέση με τα σημαντικότερα επίκαιρα προβλήματα στο διεθνοπολιτικό γίγνεσθαι της περιοχής. Για τις εκδηλώσεις μνήμης ανέφερε ότι  «η επέτειος των εκατό χρόνων από την συμβολική ημερομηνία για τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου συμπίπτει με τη συνεχιζόμενη διάσπαση του οργανωμένου ποντιακού χώρου. Πρόκειται για μια κατάσταση η οποία δεν αντιστοιχεί στο μέγεθος της ευθύνης που αναλογεί στην προσπάθεια διεθνοποίησης του αιτήματος για αναγνώριση και αποδυναμώνει το κύρος των φορέων του. Εύχομαι στην επόμενη επέτειο να τιμηθεί από κοινού η μνήμη των νεκρών και στην κατεύθυνση αυτή θα κινηθώ μετά την εκλογή μου, διότι για εμάς η καλλιέργεια της συλλογικής μνήμης καταλαμβάνει σημαντικό μέρος του προγράμματός μας, όπως φαίνεται και από τις προτάσεις μας για την επέτειο των εκατό ετών από την υπογραφή της Συνθήκης της Λωζάννης και την Ανταλλαγή των πληθυσμών».

Σε σχέση με τα ζητήματα διεθνών σχέσεων που απασχολούν και τον προεκλογικό αγώνα στην Θεσσαλονίκη ανέφερε ότι η «η συμφωνία των Πρεσπών είναι μια κακή συμφωνία σε μια κρίσιμη περίοδο για την ευρύτερη περιοχή. Και το χειρότερο είναι πως πρόκειται για μια συμφωνία η οποία είναι προϊόν των πιέσεων εξωγενών παραγόντων και όχι της ελληνικής κυβέρνησης. Αντί να λύνει, ανοίγει ζητήματα και τα αφήνει μετέωρα, για τα οποία θα χρειαστεί πολύ προσπάθεια ώστε να μην εξελιχθούν αυτά σε διαχρονικές ανοικτές πληγές στην περιοχή και λόγοι για ακόμη περισσότερες παρεμβάσεις των «φίλων και συμμάχων» εις βάρος των συμφερόντων της χώρας και του λαού μας».

Για την τουρκική επιθετικότητα και τη διαρκή ένταση των ελληνοτουρκικών σε σχέση με τις έρευνες και τις γεωτρήσεις στην ανατολική Μεσόγειο ο Γρηγόρης Ζαρωτιάδης υπενθύμισε την πρότασή του για τη μετατροπή της περιοχής σε ζώνη μη-εξόρυξης, τονίζοντας ότι «η ευρύτερη περιοχή για να ορθοποδήσει έχει ανάγκη την ειρήνευση και την παγίωση σχέσεων καλής γειτονίας. Δυστυχώς δεν είναι μόνο οι τρέχουσες πολεμικές συγκρούσεις και οι εμφύλιες συρράξεις στην περιοχή που δημιουργούν ανησυχία, αλλά και το γεγονός της παρουσίας των πολυεθνικών κολοσσών που αναζητούν νέα κέρδη στο θαλάσσιο υπέδαφος της Ανατολικής Μεσογείου δημιουργεί συνθήκες διαρκούς έντασης.  Η πρότασή μας είναι η  εγκατάλειψη κάθε πολιτικής εξορύξεων στις θάλασσες της ευρύτερης περιοχής, η κήρυξή τους σε ζώνες μη-εξόρυξης και η ολοκληρωτική στροφή προς την “γαλάζια οικονομία”».

Και ο Κωνσταντίνος Φωτιάδης είναι «Υψίπολις»

Και ο Κωνσταντίνος Φωτιάδης είναι «Υψίπολις»

Τη στήριξή του στη ΔΚΘ «Υψίπολις» και στον υποψήφιο δήμαρχο Θεσσαλονίκης Γρηγόρη Ζαρωτιάδη εκφράζει με δήλωσή του ο ομότιμος καθηγητής Ιστορίας του πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας Κωνσταντίνος Φωτιάδης.

Συγκεκριμένα ο κ. Φωτιάδης αναφέρει: «Αγαπητέ μου Κοσμήτορα, κύριε Ζαρωτιάδη, εύχομαι από καρδίας καλή επιτυχία στον τίμιο αγώνα που δέχτηκες να παλέψεις με τους συνεργάτες σου, για το καλό της συμπρωτεύουσας».

Ο Κωνσταντίνος Φωτιάδης είναι ομότιμος καθηγητής νεότερης ιστορίας του πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Γεννήθηκε στο Άνω Ζερβοχώρι της Νάουσας το 1948, από γονείς πρόσφυγες. Το ακαδημαϊκό έτος 1966-1967 πέρασε με υποτροφία στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Στο Πανεπιστήμιο του Tubingen σπούδασε επί δέκα συνολικά εξάμηνα ιστορία, επί οκτώ εξάμηνα Empirische Kulturwissenschaft – εμπειρική και σύγχρονη λαογραφία, κοντά στο διακεκριμένο καθηγητή και ιδρυτή του τμήματος κ. H. Bausinger και για ένα εξάμηνο πολιτικές επιστήμες. Το Δεκέμβριο του 1989 εκλέχτηκε στη Φιλοσοφική Σχολή του Α.Π.Θ. Λέκτορας της ιστορίας του ελληνισμού της Ανατολής από τον 15ο αιώνα και εξής. Το 1993 εκλέχτηκε αναπληρωτής Καθηγητής της Ιστορίας του Νέου Ελληνισμού στο Παιδαγωγικό Τμήμα Φλώρινας του Α.Π.Θ. Τέλος, το 1997 εκλέχτηκε καθηγητής της Ιστορίας του Νέου Ελληνισμού στο Α.Π.Θ.. Υπήρξε Κοσμήτορας της Παιδαγωγικής Σχολής Φλώρινας, μέλος της οργανωτικής επιτροπής του Α΄ Παγκοσμίου Συμβουλίου του Απόδημου Ελληνισμού, του ΚΕ.ΠΟ.ΜΕ., της Επιτροπής Ποντιακών Μελετών, της Επιστημονικής Επιτροπής του Κέντρου Μελέτης και Ανάπτυξης του Ελληνικού Πολιτισμού της Μαύρης Θάλασσας και της Επιστημονικής Επιτροπής του προγράμματος “Ιάσων” του Α.Π.Θ. για τη διάδοση της ελληνικής γλώσσας και του πολιτισμού στις χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης. Έχει συγγράψει σειρά βιβλίων, μεταξύ των οποίων το μνημειώδες «Η Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου», που εκδόθηκε από το Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων.

Ανοικτή επιστολή ενός κατοίκου της Πλατείας Αριστοτέλους για τους υποψηφίους δημάρχους της πόλης

Ανοικτή επιστολή ενός κατοίκου της Πλατείας Αριστοτέλους για τους υποψηφίους δημάρχους της πόλης

Αξιότιμε κύριε υποψήφιε Δήμαρχε, Αξιότιμη κυρία υποψήφια Δήμαρχε,

Θα επιθυμούσα να σας αναφέρω επιγραμματικά τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η γειτονιά μου, η Πλατεία Αριστοτέλους, αλλά και γενικότερα το κέντρο της πόλης και ενόψει των δημοτικών εκλογών να μου απαντήσετε πώς σκοπεύετε να τα αντιμετωπίσετε. Η Πλατεία Αριστοτέλους παρουσιάζει μια εικόνα εγκατάλειψης που δεν συνάδει με τον επίσημο τίτλο του νεότερου μνημείου.

Σας υποβάλω επίσης και κάποιες προτάσεις για την επίλυση των προβλημάτων που παραθέτω και ελπίζω να μπορέσετε να δεσμευθείτε και ως προς αυτές.

Ηχορύπανση

 1. Ηχορύπανση και όχληση που προέρχεται από διάφορες εκδηλώσεις που γίνονται στο χώρο της πλατείας. Οι εκδηλώσεις είναι καλοδεχούμενες,  ωστόσο υπάρχουν δύο σοβαρά ζητήματα
 • Δεν υπάρχει όριο στην μέγιστη ένταση του ήχου κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης.
 • Ο δοκιμαστικός έλεγχος των μικροφωνικών εγκαταστάσεων γίνεται κατά τις μεσημβρινές ώρες κοινής ησυχίας.
 • Μηχανολογικός θόρυβος σε 24ωρη βάση τόσο στην οδό Μητροπόλεως όσο και στο ακάλυπτο των οικοδομών από συστήματα κλιματισμού των καταστημάτων στην Πλατεία Αριστοτέλους
 • Ηχορύπανση κατά τις νυχτερινές ώρες από τα κέντρα διασκέδασης στην Μητροπόλεως και στην Πλατεία Αριστοτέλους
 • Ηχορύπανση από την απόρριψη των μπουκαλιών των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος στου κάδους ανακύκλωσης για γυαλί κατά τις νυχτερινές ώρες
 • Ηχορύπανση από τα απορριμματοφόρα του Δήμου τις νυχτερινές ώρες

Περιβάλλον Χώρος

 • Δεν υπάρχει φροντίδα για το πράσινο στην Πλατεία Αριστοτέλους. Κατά καιρούς γίνεται φύτευση λουλουδιών και τοποθέτηση από τον Δήμο, τα οποία δεν φροντίζονται και πολύ γρήγορα μαραίνονται.
 • Πριν από χρόνια έγινε παραχώρηση μέρους του πρασίνου για την μεταφορά τραπεζοκαθισμάτων από τις καμάρες
 • Πολλά δένδρα στην Πλατεία Αριστοτέλους και στην Μητροπόλεως έχουν καταστραφεί και δεν έχουν αντικατασταθεί. Σε κάποια από τα δένδρα υπάρχει μόνιμος στολισμός με φώτα που τοποθετήθηκαν στη δεκαετία του ‘90
 • Αυθαίρετη στάθμευση δικύκλων στην οδό Μητροπόλεως εντός της Πλατείας αλλά και κάτω από τις καμάρες, έξω από τις εισόδους των πολυκατοικιών. Κίνηση δικύκλων στα πεζοδρόμια.
 • Αυθαίρετη τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων στην οδό Μητροπόλεως (όπου νομίζουμε πως υπάρχει απαγόρευση από το νόμο για όλη την οδό Μητροπόλεως)
 • Πριν από χρόνια, ο δήμος Θεσσαλονίκης παρενέβη στο φωτισμό της Πλατείας. Αντικατέστησε τις αρχικές λάμπες φθορισμού, οι οποίες φώτιζαν κάθετα στην πλατεία εδώ και δεκαετίες, με κεκλιμένους προβολείς. Ειδικότερα οι προβολείς που έχουν τοποθετηθεί στην πλευρά της πλατείας επί της παραλίας φωτίζουν με κατεύθυνση προς τις προσόψεις των κτιρίων με αποτέλεσμα η θέαση της θάλασσας από τα μπαλκόνια και των βεράντες των διαμερισμάτων στην Πλατεία Αριστοτέλους κατά τις νυχτερινές ώρες να καθίσταται αδύνατη.

Καθαριότητα

 1. Υπάρχει πρόβλημα υπερπληθυσμού περιστεριών λόγω του ανεξέλεγκτου ταΐσματος από μικροπωλητές τροφής, χωρίς καμία άδεια.
 2. Συχνή αφισοκόλληση γύρω από την Πλατεία
 3. Ανεπαρκής αριθμός κάδων απορριμμάτων, μονίμως υπερχειλισμένοι μπλε και πράσινοι κάδοι

Προτάσεις

Για την αντιμετώπιση της ηχορύπανσης

 Με γνώμονα το γεγονός ότι στην Πλατεία Αριστοτέλους διαμένουν πάνω από 60 οικογένειες, οι οποίες επιθυμούν και δικαιούνται μια ήσυχη καθημερινότητα προτείνουμε

 • Η παραχώρηση άδειας από τον Δήμο για τέλεση εκδήλωσης στην Πλατεία Αριστοτέλους (αλλά και οπουδήποτε), να προϋποθέτει την γραπτή δέσμευση του διοργανωτή για τον σεβασμό της κοινής ησυχίας και την θεσμοθέτηση ορίου μέγιστης έντασης ήχου. Θα πρέπει η δημοτική αστυνομία να πραγματοποιεί ελέγχους κατά την διεξαγωγή των εκδηλώσεων.
 • Για τα θέματα του μηχανολογικού θορύβου και την τήρηση των ωρών κοινής ησυχίας από τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος αρμόδιοι φορείς είναι το υπουργείο Περιβάλλοντος και η Αστυνομία. Ωστόσο ο Δήμος θα μπορούσε να επιτελέσει με δική του πρωτοβουλία έναν σημαντικό έργο.

Για την βελτίωση του περιβάλλοντα χώρου

 • Την ανάθεση σε έναν δημοτικό κηπουρό/επιστάτη την φροντίδα του πρασίνου σε καθημερινή βάση και με συγκεκριμένο ωράριο.
 • Διατήρηση της αρχικής συστοιχίας δενδρών με φύτευση νέων.
 • Δημιουργία περισσότερου χώρου για τα δίκυκλα και επιβολή προστίμων στους παραβάτες.
 • Αντικατάσταση του φωτισμού στην Πλατεία, ώστε να μην εμποδίζεται η θέαση της θάλασσας τις νυχτερινές ώρες.

Για την καθαριότητα

 • Απαγόρευση του ταΐσματος των περιστεριών
 • Συχνότερος έλεγχος των συνεργείων καθαριότητας του Δήμου και της Δημοτικής Αστυνομίας στην Πλατεία.

Επιπλέον:

Περισσότερη διαφάνεια

Ως δημότης της πόλης θα ήθελα να γνωρίζω ποια είναι τα έσοδα του δήμου από τα δημοτικά τέλη των κατοίκων της γειτονιάς μου καθώς και τα έσοδα από τα τραπεζοκαθίσματα ή την ενοικίαση τη Πλατείας Αριστοτέλους για εκδηλώσεις. Ομοίως ποιές είναι οι δαπάνες του δήμου για την Πλατεία Αριστοτέλους. Η ενημέρωση των δημοτών σε ετήσια βάση για την γειτονιά τους θα μπορούσε να γίνει για όλες τις γειτονίες της πόλης.

Αυθαίρετη στάθμευση τις Αργίες και τα Σαββατοκύριακα

Τις αργίες και τα Σαββατοκύριακα, τότε που θέλουμε να χαρούμε την πόλη μας, οποιοσδήποτε μπορεί να σταθμεύει οπουδήποτε επειδή δεν υπάρχει δημοτικός έλεγχος. Θα ήσασταν διατεθειμένος/η να εισάγετε περιπολίες των δημοτικών υπαλλήλων Σαββατοκύριακα και αργίες για διευθέτηση της στάθμευσης;

Με εκτίμηση

Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος

Πηγή: https://parallaximag.gr/parallax-view/anoichti-epistoli-katoikos-tis-plateias-aristotelous-pros-ypopsifious-dimarchous