Δήμος και Επιχειρηματικότητα

Δήμος και Επιχειρηματικότητα

Κάθε φορά που αναλαμβάνει η νέα διοίκηση του Δήμου, προβαίνει σε δηλώσεις σχετικά με την πολιτική που θα ακολουθήσει και οι οποίες, συνήθως, αναφέρονται στα ίδια έργα με την υπόσχεση αποτελεσματικότερης διαχείρισης των πόρων, προς όφελος όλων των δημοτών αλλά και –γιατί όχι- των επισκεπτών της Θεσσαλονίκης.

Η νέα διοίκηση ανακοίνωσε την πρόθεσή της να διευκολύνει τους επιχειρηματίες του κέντρου με περισσότερες θέσεις πάρκινγκ –για τους ίδιους ή τους πελάτες τους;- προκειμένου να διευκολύνει την εμπορική τους δράση, όπως επίσης, την υποστήριξή της της στο επικείμενο έργο του γηπέδου του ΠΑΟΚ, της γνωστής και αγαπητής σε πολλούς, ποδοσφαιρικής επιχείρησης. Αν και είναι προς τη σωστή κατεύθυνση οι δηλώσεις αυτές, των οποίων ευχόμαστε ευόδωση, εντούτοις, τις θεωρούμε ελλιπείς καθώς η πόλη χρειάζεται μεγαλύτερη επιχειρηματική ανάταση, μέσω της οποίας θα δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας και κατ’ επέκταση, εισοδήματα και κοινωνικός πλούτος, αλλά και θα προκληθεί μια εισροή ανθρώπων προς τον Δήμο, αναζωογονώντας την οικονομία και την κοινωνία του.

Οι περιορισμοί για την διεύρυνση μιας πολιτικής ενθάρρυνσης της επιχειρηματικότητας, θα μπορούσε κανείς να ισχυριστεί ότι είναι πολλοί, με υπαρκτή την αδυναμία της δημοτικής αρχής να τους υπερκεράσει, προκειμένου να επιτευχθεί κάποιο ορατό αποτέλεσμα.  Ισχυρά επιχειρήματα απόρριψης της συγκεκριμένης πολιτικής, αφορούν στα λεφτά που δεν υπάρχουν, στην πιθανή θεσμική αδυναμία της δημοτικής αρχής, στο έλλειμμα τεχνογνωσίας ή στην αδυναμία του μηχανισμού υποστήριξης του Δήμου και, ίσως το κυριότερο, τα προσδοκώμενα αποτελέσματα μπορούν να εμφανιστούν μετά το πέρας της τρέχουσας θητείας του δημάρχου.

Ας δούμε πως θα μπορούσαν να αντιμετωπισθούν τα παραπάνω επιχειρήματα τα οποία, βεβαίως, δεν στερούνται αλήθειας αλλά είναι διαχειρίσιμα στο πλαίσιο  μιας ανοιχτής και χωρίς μικροκομματικές σκοπιμότητες  προσέγγισης. Συγκεκριμένα, θα ήταν δυνατά τα ακόλουθα:

  1. Σε ό,τι αφορά στα λεφτά, γνωρίζουμε ότι υπάρχουν πράγματα που μπορούν να γίνουν χωρίς κόστος, με την αξιοποίηση του ανθρώπινου κεφαλαίου που βρίσκεται σε παροπλισμό ή αδράνεια (π.χ. συνταξιούχοι επιχειρηματίες ή στελέχη επιχειρήσεων). Πιστεύουμε πως θα υπάρχει ισχυρή ανταπόκριση από την πλευρά τους, εφόσον διασφαλιστεί η χωρίς στρεβλώσεις συμμετοχή τους και αρθεί η καχυποψία για την άσκηση μικροπολιτικής στις πλάτες τους. Ρόλο σε τούτη την προσπάθεια, μπορεί να έχουν και τα πανεπιστήμια της πόλης, που διαθέτουν το ικανό επιστημονικό δυναμικό.

Λίγα λεφτά θα χρειαστούν, κυρίως, στην προετοιμασία για την αξιοποίηση παγίων εγκαταστάσεων που βρίσκονται σε αδράνεια, εντός ή εκτός των ορίων του Δήμου, ιδιοκτησίας του ή όχι. Στις εγκαταστάσεις αυτές, θα μπορούσαν να φιλοξενηθούν βραβευμένοι νέοι επιχειρηματίες που αναδείχθηκαν μέσω διαγωνισμών καινοτομίας, ή των οποίων έχει εγκριθεί η αίτηση ένταξης βάσει αυστηρών κριτηρίων καινοτομίας και όχι κομματικών παρεμβάσεων. Νέες επιχειρήσεις δηλαδή, με παραγωγή μηδενικής ή πολύ μικρής όχλησης (π.χ. δημιουργία λογισμικού εφαρμογών ή ηλεκτρονικών παιχνιδιών, διαδικτυακών επιχειρήσεων τρισδιάστατων εκτυπώσεων κλπ.), με συμβολική συμμετοχή στο ενοίκιο και στο ενεργειακό κόστος λειτουργίας των κτηρίων, με δωρεάν ίντερνετ, απαλλαγή δημοτικών τελών κλπ. στη βάση μιας κλιμακωτής βελτίωσης των παροχών, ανάλογα με τις δημιουργούμενες θέσεις εργασίας. Επίσης, θα μπορούσε να δημιουργηθεί μια αίθουσα εκπαίδευσης για την κατάρτιση των νέων επίδοξων επιχειρηματιών από ανθρώπους της αγοράς και άλλους ειδικούς, όπως και ένας χώρος φιλοξενίας των εθελοντών συμβούλων και εκπαιδευτών τους. Θα μπορούσαν και οι επιχειρηματικές ενώσεις της πόλης να συνδράμουν στη προσπάθεια, με χρηματική ή σε είδος προσφορά.

Τα έργα που χρειάζονται πολλά λεφτά είναι και εκείνα που δικαιολογούν την αδυναμία υλοποίησής τους. Αποτελούν προσφιλές επιχείρημα κάποιων πολιτικών που προσπαθούν να καλύψουν την αναποτελεσματικότητά τους, αγνοώντας πως κάθε μεγαλεπήβολο σχέδιο ξεκινά, πάντα, με λίγα λεφτά και ισχυρή πολιτική βούληση. Στην περίπτωση του Δήμου, βέβαια, δεν είναι εύκολη η υιοθέτηση και χρηματοδότηση τέτοιων έργων, εκτός κι αν ενταχθούν σε ένα στρατηγικό σχέδιο, του οποίου η εφαρμογή θα επιδιωχθεί με τμηματικές εφαρμογές που θα ενισχύσουν το οικοσύστημα επιχειρηματικότητας και χωρίς να καταλήξουν σε κάποια… φαβέλα (επιχειρήσεων, εν προκειμένω).

  • Η θεσμική αδυναμία, που μπορεί ως επιχείρημα, να έχει τη βάση του, θα  ήταν δυνατόν να αντιμετωπισθεί στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του Δήμου και σε μέγεθος που να μην τον εκθέτει. Θεωρούμε ότι υπάρχουν στελέχη του τα οποία μπορούν να βοηθήσουν προς την κατεύθυνση αυτή, αρκεί να διασφαλιστεί η προστασία τους από πιθανές λάθος επιλογές των δημοτικών αρχόντων. Τα στελέχη γνωρίζουν καλύτερα το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας του Δήμου, όπως και την ευκολία να τους «αδειάζουν» οι πολιτικοί προκειμένου να τεκμηριώσουν το αλάθητο ή να αποποιηθούν ευθύνες τους!
  • Το έλλειμμα τεχνογνωσίας μπορεί να καλυφθεί με εθελοντισμό, όπως αναφέραμε και στο πρώτο επιχείρημα, τόσο σε επίπεδο οργάνωσης του όλου εγχειρήματος όσο και της υλοποίησής του. Απαραίτητο για τούτο, η ισχυρή πολιτική βούληση και εξουσιοδότηση προς μία επιτροπή (5-7 μέλη) ευρείας αποδοχής, υποστηριζόμενη από στελέχη του Δήμου. Μιας επιτροπής της οποίας πρέπει να ηγείται άνθρωπος με εμπειρία και τεχνογνωσία στις επιχειρήσεις, πλαισιωμένο από ανάλογου προφίλ μέλη, για την άσκηση αποτελεσματικής και χωρίς χρονοτριβές διαχείρισης του όλου έργου.
  • Ο προσανατολισμός προς έργα μικρής εμβέλειας, χρονικής και οικονομικής, μπορεί να καθιστά ορατή την δράση της εκάστοτε δημοτικής αρχής, όπως και την ποιότητά τους που, συχνά, εξαντλείται ταυτόχρονα με τη θητεία της. Η προτεινόμενη πολιτική ανάπτυξης της τοπικής επιχειρηματικότητας στα μεγέθη που μπορεί να διαχειριστεί ο Δήμος, έχει μεσομακροπρόθεσμη προοπτική, λόγω της προετοιμασίας των κατάλληλων μηχανισμών εφαρμογής, χωρίς να στερείται των βραχυπρόθεσμων στοιχείων που θα απέφεραν κάποιο «πολιτικό όφελος» στην τρέχουσα δημοτική αρχή, όπως για παράδειγμα, θα συμβεί με τη δήλωση υποστήριξης (διευκόλυνσης) του ΠΑΟΚ.

Είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα υπάρξουν δυσκολίες, οι οποίες, κατά την άποψή μας, έχουν να κάνουν με κατεστημένες νοοτροπίες και αντιλήψεις ανθρώπων που θέλουν άλλου είδους διαχείριση, υποκείμενη στον πλήρη έλεγχό τους, με προτεραιότητες στην εξόφληση γραμματίων και στις εκλεκτικές συγγένειες. Η παράταξή μας, η Υψίπολις, παρότι δεν εκπροσωπείται στο Δημοτικό Συμβούλιο της πόλης μας, προτίθεται να συνδράμει σε μια άδολη και ειλικρινή πολιτική υποστήριξης της επιχειρηματικότητας, καθώς διαθέτει ικανό για τούτο ανθρώπινο δυναμικό που επιθυμεί να διαδραματίσει ρόλο, τόσο σε ό,τι αφορά στην οργάνωση όσο και στην υλοποίηση.

Δρ. Ηρακλής Γωνιάδης

Συνταξιούχος Επιχειρηματίας

ΟΥΡΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΕΝΑ ΚΑΤΟΥΡΗΜΑ

ΟΥΡΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΕΝΑ ΚΑΤΟΥΡΗΜΑ

Ουρές σχηματίζουν καθημερινά οι τουρίστες έξω από τις υπαίθριες ανδρικές τουαλέτες του Λευκού Πύργου. Για δεύτερη εβδομάδα συνεχίζεται το φαινόμενο χωρίς η δημοτική αρχή να κάνει την παραμικρή κίνηση. Ο συνωστισμός και ο σχηματισμός των ουρών οφείλεται στο κλείσιμο των γυναικείων τουαλετών, χωρίς η δημοτική αρχή να έχει επιληφθεί το ζητήματος. Έτσι οι επισκέπτες της πόλης, γυναίκες και άνδρες, περιμένουν υπομονετικά τη σειρά τους για να «ανακουφιστούν». Όταν προσέρχονται και σταθμεύουν στην περιοχή του Λευκού Πύργου δύο ή τρία τουριστικά λεωφορεία η εικόνα θυμίζει ουρές σε… ITM.
Περιττό να σημειώσουμε ότι η κατάσταση των ανδρικών τουαλετών είναι σε κακό χάλι και η χρήση τους από γυναίκες είναι ανεπίτρεπτη. Οι αρμόδιοι αντιδήμαρχοι καλά θα κάνουν αντί να ανακοινώνουν διαρκώς με δηλώσεις τους στα μέσα μαζικής ενημέρωσης τα «καθημερινά επιτεύγματά» τους να νοιαστούν λίγο παραπάνω για βασικά ζητήματα στην πόλη, όπως η καθαριότητα και η εύρυθμη λειτουργία των δημοσίων χώρων, όχι μόνο για τους τουρίστες αλλά και για τους Έλληνες επισκέπτες και τους κατοίκους της πόλης.

Ο Θ. Πατέλης εγκατέλειψε την παράταξη του κ. Ορφανού

Ο Θ. Πατέλης εγκατέλειψε την παράταξη του κ. Ορφανού

Ανεξαρτητοποιήθηκε ο δημοτικός σύμβουλος της παράταξης «Η Θεσσαλονίκη είναι το μέλλον» Θεόφιλος Πατέλης, δικηγόρος, με γραπτή του δήλωση προς το προεδρείο του δημοτικού συμβουλίου Θεσσαλονίκης κατά τη συνεδρίαση της Δευτέρας 16 Σεπτεμβρίου 2019.

Στη δήλωση ανεξαρτητοποίησης του ο κ. Πατέλης ειπκαλέστηκε τις «συνέπειες της απλής αναλογικής» και δήλωσε ότι όλοι καλούνται να υπηρετήσουν «το συλλογικό συμφέρον μέσα από συνθέσεις και συνεργασίες».

Σύμφωνα με πληροφορίες ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης κ. Ζέρβας πρότεινε τον κ. Πατέλη για το Δ.Σ. του Συνδέσμου των Κοιμητηρίων. Από την πλευρά του ο κ. Ορφανός δεν σχολίασε το γεγονός της αποχώρησης του κ. Πατέλη, ούτε και η παράταξη «Η Θεσσαλονίκη είναι το μέλλον» εξέδωσε κάποια ανακοίνωση.

ΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΟΡΙΖΟΥΝ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΟΡΙΖΟΥΝ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα 16 Σεπτεμβρίου 2019 η πρώτη «κανονική» συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Θεσσαλονίκης με πληθώρα θεμάτων.

Ωστόσο επικράτησε πνεύμα γενικολογίες με τις παρατάξεις να προβάλλουν τις γενικές προτεραιότητες στην πολιτική που θα ασκήσουν κατά τη διάρκεια της θητείας. Ήταν μια πρώτη αναγνωριστική συνεδρίαση, υπό την διεύθυνση του  άπειρου αλλά υπομονητικού και ευγενικού προέδρου κ. …

Οι τόνοι κρατήθηκαν χαμηλά, αλλά ήδη διαφάνηκε το πρώτο δίπολο αντιπαλότητας ανάμεσα στους υποστηρικτές της κυβερνητικής θέσης για «απόσπαση» των αρχαίων και εκείνων οι οποίοι εναντιώνονται σε μια τέτοια εκδοχή επίλυσης του προβλήματος που προέκυψε με το μετρό της πόλης.

Το σώμα αποφάσισε να πραγματοποιηθεί ειδική συνεδρίαση για το συγκεκριμένο ζήτημα.

Ο Γρηγόρης Ζαρωτιάδης για τα αρχαία της Βενιζέλου

Ο Γρηγόρης Ζαρωτιάδης για τα αρχαία της Βενιζέλου

Περί των αρχαίων στη Βενιζέλου ή αλλιώς «τι έχουν περισσότερο οι Πολωνοί»;

Στο Ζέσζοφ, την πρωτεύουσα την νοτιοανατολικής Πολωνίας με περίπου 200.000 κατοίκους, εκτός της ραγδαίας οικονομικής μεγέθυνσης, μπορεί κανείς να θαυμάσει στην κεντρική, ιστορική πλατεία ένα επισκέψιμο, ανακαινισμένο, υπόγειο συγκρότημα κελαριών του ύστερου μεσαίωνα, έκτασης περίπου 400 μέτρων (το σύνολο των σοκακιών που έχουν διασωθεί).

Στον αντίποδα, στη Θεσσαλονίκη την πρωτεύουσα του Βασιλείου της Μακεδονίας, τη συμβασιλεύουσα τριών αυτοκρατοριών, το δυνητικό επίκεντρο του οικουμενικού Ελληνισμού και μια πόλη με ευρύτατες προοπτικές συμβολής στην κοινωνικοοικονομική, διαπολιτισμική περιφερειακή ανάπτυξη έξω από τα σύνορα του ελληνικού κράτους, αποδεικνύουμε πόσο κατώτεροι των περιστάσεων είμαστε. Η μιζέρια του ελλαδικού, μυωπικού καπιταλισμού επιβεβαιώνεται στην περίπτωση των αρχαίων της στάσης του Μετρό στη Βενιζέλου.

Τι περισσότερο έχει λοιπόν το Ζέσζοφ από τη Θεσσαλονίκη;

Είναι μήπως μεγαλύτερης ιστορικής σημασίας;

Έχει σημαντικότερες περιφερειακές και διεθνείς προοπτικές;

Κυριεύτηκε από «υπερευαίσθητους» πολίτες και «μανιακούς» της ιστορίας;

Δυστυχώς, η εξήγηση είναι άλλη – πιο απλή και πιο σκληρή…  Η ήδη συμφωνημένη λύση διατήρησης των αρχαίων και ανάδειξής τους στον φυσικό τους χώρο είναι τεχνικά εφικτή, συμβάλει στη συνολική προσπάθεια της Πόλης μας να αναπτυχθεί και να ανταπεξέλθει στο διεθνή ρόλο της, συνάδει με την προοπτικής της οικονομικής ανάπτυξής της και βεβαίως δεν επιβαρύνει τη χρονική διάρκεια ολοκλήρωσης του έργου του Μετρό.

Τότε γιατί επανέρχονται οι εμμονές της απόσπασης και μετακίνησής τους; Για να κερδηθεί χρόνος; Για να λυθεί το πράγματι εκρηκτικό πρόβλημα της ελλιπέστατων δημοσίων μεταφορών που ταλαιπωρούν τους πολίτες της Θεσσαλονίκης; 

Προφάσεις εν αμαρτίαις… Η αλήθεια είναι μία και δυστυχώς αναπαράγεται σε όλα τα αντίστοιχα ζητήματα διαρθρωτικών παρεμβάσεων και στρατηγικού σχεδιασμού: μέρος των μεγαλοαστικών κύκλων σε συνεργασία με το κατασκευαστικό λόμπι της χώρας και της Πόλης μας, μαζί και με τους πολιτικούς εξυπηρετητές τους, παγιδεύονται στη μυωπική, αυτοκαταστροφική αντίληψη του μικρότερου δυνατού κόστους, της επιφανειακής ποιότητας και της «γκλαμουριάς». Πέρα από τα ζητήματα περιβαλλοντικής, πολιτισμικής και κοινωνικής ευαισθησίας, τα οποία ούτως ή άλλως αντιμετωπίζονται ως έξοδα και μόνο, αδυνατούν να αντιληφθούν ακόμη και τις ίδιες τις προοπτικές μιας αστικής ανάπτυξης με πολλαπλάσιες δυνατότητες κερδοφορίας στο μέλλον.

Η Δημοτική Κίνηση ΥΨΙΠΟΛΙΣ στηρίζει τις πρωτοβουλίες πολιτών και φορέων που αποσκοπούν στο αυτονόητο: το σεβασμό και την αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς μας. Δεν μπορούμε να αφήσουμε τη λογική του «νυν υπέρ πάντων το κόστος» να επικρατήσει. Είναι μια ευκαιρία να δώσουμε μια νικηφόρα μάχη για το αυτονόητο: μια Θεσσαλονίκη κοινωνικά δίκαια και περιβαλλοντικά ισόρροπα αναπτυσσόμενη, μια Θεσσαλονίκη που θα σέβεται την ιστορική της ταυτότητα και θα τη μετουσιώνει σε πρόοδο στο παρόν και στο μέλλον.

Υψίπολις: «…η επόμενη ημέρα μας βρίσκει στις επάλξεις…»

Υψίπολις: «…η επόμενη ημέρα μας βρίσκει στις επάλξεις…»

Σε συνέχεια της σχετικής δήλωσης του επικεφαλής της Δημοτικής Κίνησης Θεσσαλονίκης ΥΨΙΠΟΛΙΣ Γρηγόρη Ζαρωτιάδη μετά τις εκλογές της 26ης Μαΐου, η ολομέλεια της Κίνησης συνεδρίασε δύο φορές και προέβη σε απολογισμό της προεκλογικής πορείας και των εκλογικών αποτελεσμάτων, όπως επίσης και στον πρώτο, βασικό σχεδιασμό της δράσης της στην επόμενη περίοδο.

Για την υλοποίηση του σχεδιασμού της, η Κίνηση όρισε το ακόλουθο οργανωτικό σχήμα και τη σχετική στελέχωση:

  1. Επταμελής Συντονιστική Γραμματεία της ΥΨΙΠΟΛΙΣ:
    Κοταΐδου Ζωή, Κωνσταντινίδης Κούλης, Οζούνη Ειρήνη, Στρουμπίνη Αντωνία, Φώτου Νίκος, Χατζηγιάννης Μανώλης, Χατζηκωνσταντίνου Μάριος.
  2. Συντακτική Ομάδα Τριμηνιαίου Περιοδικού Εντύπου «ΥΨΙΠΟΛΙΣ»: Δούκας Ηρακλής, Καϊτατζή-Γουίτλοκ Σοφία, Παπαΐακώβου Γιάννης, Σύρπου Ντίνα, Ταχμαζίδης Όμηρος, Χάνος Στέργιος.
  3. Ομάδα παρακολούθησης συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου: Γραικούσης Νίκος, Στρουμπίνη Αντωνία, Ταχμαζίδης Όμηρος.
  4. Επιτροπή Διαδικτυακής Επικοινωνίας: Κονταξής Τάσος, Παπαΐακώβου Γιάννης, Τεμουρτζίδης Άκης.

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2310887722

Γρηγόρης Ζαρωτιάδης: Η επόμενη ημέρα μας βρίσκει στις επάλξεις

Γρηγόρης Ζαρωτιάδης: Η επόμενη ημέρα μας βρίσκει στις επάλξεις

Τις θέσεις του για την “επόμενη ημέρα” διατύπωσε ο Κοσμήτορας της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών και επικεφαλής της ΔΚΘ “Υψίπολις” Γρηγόρης Ζαρωτιάδης με ανάρτησή του στην προσωπική του σελίδα στο facebook. Με το κείμενο που δημοσίευσε ο κ. Ζαρωτιάδης, εκφράζει τα συγχαρητήριά του στους εκλεγμένους δημοτικούς συμβούλους, ευχαριστεί τους πολίτες που τον τίμησαν με την ψήφο τους, θέτει τους μελλοντικούς στόχους της “Υψίπολις” και δηλώνει ξεκάθαρα ότι θα συνεχίσει να βρίσκεται στις επάλξεις.

Συγκεκριμένα στην ανάρτησή του ο κ. Ζαρωτιάδης αναφέρει τα εξής:” Συμπολίτες, φίλες και συνοδοιπόροι, σε συνέχεια της ανακοίνωσης των τελικών αποτελεσμάτων των εκλογών της 26ης Μαΐου 2019, εκφράζω καταρχάς τα ειλικρινή συγχαρητήριά μου στους εκλεγμένους δημοτικούς συμβούλους, αλλά και σε όλους -ες όσους -ες έδωσαν έναν όμορφο, τίμιο αγώνα για το μέλλον της Θεσσαλονίκης.
Η ΥΨΙΠΟΛΙΣ συγκέντρωσε 1.200 ψήφους. Το πλήθος τους πράγματι δεν ανταποκρίνεται στις προσδοκίες μας, αλλά το ειδικό “βάρος” τους μας καθορίζει ευθύνες:
– Να στηριχτούμε σε αυτήν την αφετηρία.
– Να δυναμώσουμε κι άλλο το όχημά μας, τη βασική μας κατάκτηση, τη συλλογικότητα ΥΨΙΠΟΛΙΣ.
– Να συνεχίσουμε τον αγώνα μας για μια Θεσσαλονίκη κοινωνικά δίκαια και περιβαλλοντικά βιώσιμα αναπτυσσόμενη.
Θα τιμήσουμε τους συμπολίτες που συστρατεύτηκαν μαζί μας σε αυτές τις δύσκολες και απαιτητικές συνθήκες. Θα τιμήσουμε το όραμα και τις θέσεις που υπερασπιστήκαμε προεκλογικά.
Τέλος, θέλω να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου:
– στην οικογένειά και στους φίλους μου που συνεχίζουν να στηρίζουν τις επιλογές μου, ακόμη κι αν είναι τολμηρές ή φαινομενικά απέλπιδες,
– στους συνοδοιπόρους μου, για το θάρρος τους και την επιμονή τους, πριν και μετά τις εκλογές,
– σε όλους -ες εσάς που στηρίξατε το ψηφοδέλτιό μας.
Η επόμενη ημέρα μας βρίσκει πιο δυνατούς, πιο διεκδικητικές, πιο ασυμβίβαστους και σίγουρα πιο χρήσιμους για πολλούς.
Η επόμενη μέρα μας βρίσκει στις επάλξεις. Εκεί όπου μας τάξατε.
ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ! “

Ανακοίνωση της ΔΚΘ «Υψίπολις» για τον δεύτερο γύρο των εκλογών

Ανακοίνωση της ΔΚΘ «Υψίπολις» για τον δεύτερο γύρο των εκλογών

Την Τρίτη 28 Μαΐου 2019 συγκλήθηκε η Ολομέλεια της Δημοτικής Κίνησης  Θεσσαλονίκης ΥΨΙΠΟΛΙΣ προκειμένου να προβεί σε μια πρώτη ερμηνεία του  αποτελέσματος των εκλογών της 26ης Μαΐου. Στο πλαίσιο αυτής της  διεργασίας, η Δ.Κ.Θ. ΥΨΊΠΟΛΙΣ αποφάσισε συλλογικά τη θέση της για τον  δεύτερο γύρο ανάδειξης του επόμενου Δημάρχου της Πόλης μας. Αφενός  πιστεύουμε στην ανάγκη της συμμετοχής των πολιτών στις εκλογικές  διαδικασίες. Αφετέρου, το όραμα και οι βασικές θέσεις που διατυπώσαμε  δημοσίως κατά την προεκλογική περίοδο δεν εφάπτονται με αυτές των δύο  ανθυποψηφίων. Ως εκ τούτου η Δ.Κ.Θ. ΥΨΊΠΟΛΙΣ καλεί τους πολίτες της  Θεσσαλονίκης να καθορίσουν τη στάση τους με κριτήριο την προοπτική της  κοινωνικά δίκαιης και περιβαλλοντικά βιώσιμης ανάπτυξής της.

«Κλείνουν οι κάλπες, ανοίγει ο αγώνας για το μέλλον της Θεσσαλονίκης»

«Κλείνουν οι κάλπες, ανοίγει ο αγώνας για το μέλλον της Θεσσαλονίκης»

Ο υποψήφιος δήμαρχος Θεσσαλονίκης και επικεφαλής της ΔΚΘ «Υψίπολις» Γρηγόρης Ζαρωτιάδης έκανε την ακόλουθη δήλωση στους δημοσιογράφους στο πλαίσιο της εκλογικής διαδικασίας: «Θα ήθελα κατ’ αρχάς να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στα ΜΜΕ και στους δημοσιογράφους της πόλης μας, σε αυτούς οι οποίοι κράτησαν ψηλά τη σημαία της δημοσιογραφίας και της ενημέρωσης των πολιτών. Θέλω να πω ένα μεγάλο «ευχαριστώ» στα μέλη και τους φίλους της «Υψίπολις», μίας ανεξάρτητης δημοτικής κίνησης με συγκεκριμένο πολιτικό πρόσημο και με συγκεκριμένες προτάσεις και όραμα για την πόλη. Είχαν την τόλμη να εκτεθούν στην τιμή των πολιτών που θα τιμήσουμε και εμείς την επόμενη ημέρα. Θέλω να πω τέλος ένα πολύ μεγάλο «ευχαριστώ» σε όλους όσους έχουν επιλέξει το ψηφοδέλτιο της «Υψίπολις» γιατί πιστεύω πραγματικά ότι είμαστε από τις φωνές που θα διασφαλίσουμε τη διακυβέρνηση, τη διοίκηση του δήμου Θεσσαλονίκης σε ένα προοδευτικής κατεύθυνσης μέλλον. Η «Υψίπολις», όλοι μαζί, είμαστε εδώ για να διασφαλίσουμε μία κοινωνικά δίκαια και περιβαλλοντικά βιώσιμα αναπτυσσόμενη Θεσσαλονίκη με συγκεκριμένο όραμα και στόχους».

Γρηγόρης Ζαρωτιάδης: Θα είμαστε η έκπληξη για τις «στρατευμένες Κασσάνδρες»

Γρηγόρης Ζαρωτιάδης: Θα είμαστε η έκπληξη για τις «στρατευμένες Κασσάνδρες»

“Σε δύο μέρες θα είμαστε η μεγάλη έκπληξη των εκλογών, ή μάλλον η “έκπληξη” για τις «στρατευμένες Κασσάνδρες»”.

Με τη φράση αυτή ο υποψήφιος δήμαρχος Θεσσαλονίκης Γρηγόρης Ζαρωτιάδης έστειλε ένα ηχηρό μήνυμα για την “επόμενη ημέρα” των εκλογών, ξεκαθαρίζοντας ότι το ταξίδι της “Υψίπολις” μόλις ξεκίνησε.

Μιλώντας σε μία μεγάλη ανοικτή συγκέντρωση στην “καρδιά” της Θεσσαλονίκης, στον πεζόδρομο της Αγίας Σοφίας, λίγες ώρες πριν από την εκπνοή της προεκλογικής περιόδου,  ο επικεφαλής της ΔΚΘ “Υψίπολις” έβαλε ρότα για το νέο μεγάλο προορισμό.

“Η “Υψίπολις” ξεκίνησε με “όρτσα” τα πανιά. Επέλεξε να μην έχει κομματική πρόσδεση, να μην υποχρεωθεί σε οικονομικές δεσμεύσεις, να μην στρογγυλέψει τις αιχμές του πολιτικού της λόγου – είτε επρόκειτο για τις προτάσεις της, είτε για τις αντιρρήσεις της” είπε χαρακτηριστικά ο κ. Ζαρωτιάδης και συνέχισε: ”Η Υψίπολις έφτασε, κόντρα στο κύμα, όχι στον προορισμό, αλλά ξεκίνησε ήδη το ταξίδι της στα ανοικτά».

Στην κεντρική του ομιλία ο κ. Ζαρωτιάδης περιέγραψε το όραμά του για τη Θεσσαλονίκη. Ένα όραμα που, από την πρώτη στιγμή, δεν περιορίστηκε στα “μικρά” αλλά στόχευσε στα “μεγάλα”, όπως αξίζει στην πόλη αυτή. “Είμαστε έτοιμοι να υλοποιήσουμε το πρόγραμμα που παρουσιάσαμε στους συμπολίτες μας” επισήμανε. ”Είμαστε έτοιμοι να μετουσιώσουμε την προοπτική της Θεσσαλονίκης, από αυτήν της “ανθεκτικής” πόλης, σε μια πόλη με κοινωνικά δίκαιη και περιβαλλοντικά βιώσιμη ανάπτυξη, στην πόλη επίκεντρο του οικουμενικού ελληνισμού, στην πόλη ναυαρχίδα της γαλάζιας οικονομίας στην Ανατολική Μεσόγειο”.

Παράλληλα ο επικεφαλής της ΔΚΘ “Υψίπολις” εξήγησε ότι, μέσα από το στρατηγικό σχέδιο που έχει επεξεργαστεί θα δώσει και τις απαντήσεις για την αντιμετώπιση των ζητημάτων της καθημερινότητας.  “Είμαστε έτοιμοι να γειώσουμε το όραμά μας στις επιμέρους προτάσεις που έχουμε δημοσιοποιήσει για την αντιμετώπιση των μεγάλων ζητημάτων της αποκομιδής των απορριμμάτων, της αστικής κινητικότητας, της ανάκτησης και επέκτασης των πράσινων, δημοσίων χώρων, να τοεξειδικεύσουμε έως την κάθε γειτονιά, την κάθε πόρτα” υπογράμμισε.

Κοιτάζοντας τον κόσμο στα μάτια, ο Γρηγόρης Ζαρωτιάδης έδωσε την υπόσχεση θα είναι η νέα δυνατή, τολμηρή, ανατρεπτική μα συνάμα ρεαλιστική φωνή που έχει ανάγκη η Θεσσαλονίκη. “Είμαι έτοιμος να εκφράσω την εμπιστοσύνη των συμπολιτών μου. Να μηντη διαψεύσω, να μην την εξαργυρώσω, να την τιμήσω, να την εξυψώσω. Είμαι κι εγώ “Υψίπολις”, όπως τόσες και τόσοι άλλοι, όπως όλες και όλοι εσείς!” κατέληξε στην ομιλία του ο κ. Ζαρωτιάδης.

Την κεντρική εκδήλωση της ΔΚΘ «Υψίπολις» τίμησαν με την παρουσία τους οι καθηγητές πανεπιστημίου κ.κ. Χρήστος Καμενίδης, Γιάννης Τσεκούρας, Γιώργος Τσιάκαλος καθώς και ιστορικά στελέχη από όλο το φάσμα της πολιτικής και κοινωνικής Αριστεράς όπως οι Θανάσης Αθανασίου,  Μιχάλης Λιάκος, Δανιήλ Σπαρτιάτης,  Νάντης Χατζηγιάννης κα.