Δήμος και Επιχειρηματικότητα

Δήμος και Επιχειρηματικότητα

Κάθε φορά που αναλαμβάνει η νέα διοίκηση του Δήμου, προβαίνει σε δηλώσεις σχετικά με την πολιτική που θα ακολουθήσει και οι οποίες, συνήθως, αναφέρονται στα ίδια έργα με την υπόσχεση αποτελεσματικότερης διαχείρισης των πόρων, προς όφελος όλων των δημοτών αλλά και –γιατί όχι- των επισκεπτών της Θεσσαλονίκης.

Η νέα διοίκηση ανακοίνωσε την πρόθεσή της να διευκολύνει τους επιχειρηματίες του κέντρου με περισσότερες θέσεις πάρκινγκ –για τους ίδιους ή τους πελάτες τους;- προκειμένου να διευκολύνει την εμπορική τους δράση, όπως επίσης, την υποστήριξή της της στο επικείμενο έργο του γηπέδου του ΠΑΟΚ, της γνωστής και αγαπητής σε πολλούς, ποδοσφαιρικής επιχείρησης. Αν και είναι προς τη σωστή κατεύθυνση οι δηλώσεις αυτές, των οποίων ευχόμαστε ευόδωση, εντούτοις, τις θεωρούμε ελλιπείς καθώς η πόλη χρειάζεται μεγαλύτερη επιχειρηματική ανάταση, μέσω της οποίας θα δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας και κατ’ επέκταση, εισοδήματα και κοινωνικός πλούτος, αλλά και θα προκληθεί μια εισροή ανθρώπων προς τον Δήμο, αναζωογονώντας την οικονομία και την κοινωνία του.

Οι περιορισμοί για την διεύρυνση μιας πολιτικής ενθάρρυνσης της επιχειρηματικότητας, θα μπορούσε κανείς να ισχυριστεί ότι είναι πολλοί, με υπαρκτή την αδυναμία της δημοτικής αρχής να τους υπερκεράσει, προκειμένου να επιτευχθεί κάποιο ορατό αποτέλεσμα.  Ισχυρά επιχειρήματα απόρριψης της συγκεκριμένης πολιτικής, αφορούν στα λεφτά που δεν υπάρχουν, στην πιθανή θεσμική αδυναμία της δημοτικής αρχής, στο έλλειμμα τεχνογνωσίας ή στην αδυναμία του μηχανισμού υποστήριξης του Δήμου και, ίσως το κυριότερο, τα προσδοκώμενα αποτελέσματα μπορούν να εμφανιστούν μετά το πέρας της τρέχουσας θητείας του δημάρχου.

Ας δούμε πως θα μπορούσαν να αντιμετωπισθούν τα παραπάνω επιχειρήματα τα οποία, βεβαίως, δεν στερούνται αλήθειας αλλά είναι διαχειρίσιμα στο πλαίσιο  μιας ανοιχτής και χωρίς μικροκομματικές σκοπιμότητες  προσέγγισης. Συγκεκριμένα, θα ήταν δυνατά τα ακόλουθα:

  1. Σε ό,τι αφορά στα λεφτά, γνωρίζουμε ότι υπάρχουν πράγματα που μπορούν να γίνουν χωρίς κόστος, με την αξιοποίηση του ανθρώπινου κεφαλαίου που βρίσκεται σε παροπλισμό ή αδράνεια (π.χ. συνταξιούχοι επιχειρηματίες ή στελέχη επιχειρήσεων). Πιστεύουμε πως θα υπάρχει ισχυρή ανταπόκριση από την πλευρά τους, εφόσον διασφαλιστεί η χωρίς στρεβλώσεις συμμετοχή τους και αρθεί η καχυποψία για την άσκηση μικροπολιτικής στις πλάτες τους. Ρόλο σε τούτη την προσπάθεια, μπορεί να έχουν και τα πανεπιστήμια της πόλης, που διαθέτουν το ικανό επιστημονικό δυναμικό.

Λίγα λεφτά θα χρειαστούν, κυρίως, στην προετοιμασία για την αξιοποίηση παγίων εγκαταστάσεων που βρίσκονται σε αδράνεια, εντός ή εκτός των ορίων του Δήμου, ιδιοκτησίας του ή όχι. Στις εγκαταστάσεις αυτές, θα μπορούσαν να φιλοξενηθούν βραβευμένοι νέοι επιχειρηματίες που αναδείχθηκαν μέσω διαγωνισμών καινοτομίας, ή των οποίων έχει εγκριθεί η αίτηση ένταξης βάσει αυστηρών κριτηρίων καινοτομίας και όχι κομματικών παρεμβάσεων. Νέες επιχειρήσεις δηλαδή, με παραγωγή μηδενικής ή πολύ μικρής όχλησης (π.χ. δημιουργία λογισμικού εφαρμογών ή ηλεκτρονικών παιχνιδιών, διαδικτυακών επιχειρήσεων τρισδιάστατων εκτυπώσεων κλπ.), με συμβολική συμμετοχή στο ενοίκιο και στο ενεργειακό κόστος λειτουργίας των κτηρίων, με δωρεάν ίντερνετ, απαλλαγή δημοτικών τελών κλπ. στη βάση μιας κλιμακωτής βελτίωσης των παροχών, ανάλογα με τις δημιουργούμενες θέσεις εργασίας. Επίσης, θα μπορούσε να δημιουργηθεί μια αίθουσα εκπαίδευσης για την κατάρτιση των νέων επίδοξων επιχειρηματιών από ανθρώπους της αγοράς και άλλους ειδικούς, όπως και ένας χώρος φιλοξενίας των εθελοντών συμβούλων και εκπαιδευτών τους. Θα μπορούσαν και οι επιχειρηματικές ενώσεις της πόλης να συνδράμουν στη προσπάθεια, με χρηματική ή σε είδος προσφορά.

Τα έργα που χρειάζονται πολλά λεφτά είναι και εκείνα που δικαιολογούν την αδυναμία υλοποίησής τους. Αποτελούν προσφιλές επιχείρημα κάποιων πολιτικών που προσπαθούν να καλύψουν την αναποτελεσματικότητά τους, αγνοώντας πως κάθε μεγαλεπήβολο σχέδιο ξεκινά, πάντα, με λίγα λεφτά και ισχυρή πολιτική βούληση. Στην περίπτωση του Δήμου, βέβαια, δεν είναι εύκολη η υιοθέτηση και χρηματοδότηση τέτοιων έργων, εκτός κι αν ενταχθούν σε ένα στρατηγικό σχέδιο, του οποίου η εφαρμογή θα επιδιωχθεί με τμηματικές εφαρμογές που θα ενισχύσουν το οικοσύστημα επιχειρηματικότητας και χωρίς να καταλήξουν σε κάποια… φαβέλα (επιχειρήσεων, εν προκειμένω).

  • Η θεσμική αδυναμία, που μπορεί ως επιχείρημα, να έχει τη βάση του, θα  ήταν δυνατόν να αντιμετωπισθεί στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του Δήμου και σε μέγεθος που να μην τον εκθέτει. Θεωρούμε ότι υπάρχουν στελέχη του τα οποία μπορούν να βοηθήσουν προς την κατεύθυνση αυτή, αρκεί να διασφαλιστεί η προστασία τους από πιθανές λάθος επιλογές των δημοτικών αρχόντων. Τα στελέχη γνωρίζουν καλύτερα το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας του Δήμου, όπως και την ευκολία να τους «αδειάζουν» οι πολιτικοί προκειμένου να τεκμηριώσουν το αλάθητο ή να αποποιηθούν ευθύνες τους!
  • Το έλλειμμα τεχνογνωσίας μπορεί να καλυφθεί με εθελοντισμό, όπως αναφέραμε και στο πρώτο επιχείρημα, τόσο σε επίπεδο οργάνωσης του όλου εγχειρήματος όσο και της υλοποίησής του. Απαραίτητο για τούτο, η ισχυρή πολιτική βούληση και εξουσιοδότηση προς μία επιτροπή (5-7 μέλη) ευρείας αποδοχής, υποστηριζόμενη από στελέχη του Δήμου. Μιας επιτροπής της οποίας πρέπει να ηγείται άνθρωπος με εμπειρία και τεχνογνωσία στις επιχειρήσεις, πλαισιωμένο από ανάλογου προφίλ μέλη, για την άσκηση αποτελεσματικής και χωρίς χρονοτριβές διαχείρισης του όλου έργου.
  • Ο προσανατολισμός προς έργα μικρής εμβέλειας, χρονικής και οικονομικής, μπορεί να καθιστά ορατή την δράση της εκάστοτε δημοτικής αρχής, όπως και την ποιότητά τους που, συχνά, εξαντλείται ταυτόχρονα με τη θητεία της. Η προτεινόμενη πολιτική ανάπτυξης της τοπικής επιχειρηματικότητας στα μεγέθη που μπορεί να διαχειριστεί ο Δήμος, έχει μεσομακροπρόθεσμη προοπτική, λόγω της προετοιμασίας των κατάλληλων μηχανισμών εφαρμογής, χωρίς να στερείται των βραχυπρόθεσμων στοιχείων που θα απέφεραν κάποιο «πολιτικό όφελος» στην τρέχουσα δημοτική αρχή, όπως για παράδειγμα, θα συμβεί με τη δήλωση υποστήριξης (διευκόλυνσης) του ΠΑΟΚ.

Είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα υπάρξουν δυσκολίες, οι οποίες, κατά την άποψή μας, έχουν να κάνουν με κατεστημένες νοοτροπίες και αντιλήψεις ανθρώπων που θέλουν άλλου είδους διαχείριση, υποκείμενη στον πλήρη έλεγχό τους, με προτεραιότητες στην εξόφληση γραμματίων και στις εκλεκτικές συγγένειες. Η παράταξή μας, η Υψίπολις, παρότι δεν εκπροσωπείται στο Δημοτικό Συμβούλιο της πόλης μας, προτίθεται να συνδράμει σε μια άδολη και ειλικρινή πολιτική υποστήριξης της επιχειρηματικότητας, καθώς διαθέτει ικανό για τούτο ανθρώπινο δυναμικό που επιθυμεί να διαδραματίσει ρόλο, τόσο σε ό,τι αφορά στην οργάνωση όσο και στην υλοποίηση.

Δρ. Ηρακλής Γωνιάδης

Συνταξιούχος Επιχειρηματίας

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *