Το Όραμά Μας

Θεσσαλονίκη Μητρόπολη | Θεσσαλονίκη Ανεκτική | Θεσσαλονίκη Έξυπνη| Θεσσαλονίκη Πράσινη | Θεσσαλονίκη Δημιουργική | Θεσσαλονίκη Τολμηρή

Το Όραμά Μας

Ριζοσπαστικό και Εφικτό

Σύγχρονο και Τολμηρό

Συμβατό με το Παρελθόν μας

Αντάξιο του Μέλλοντος

Ένα όραμα που ταιριάζει σε αυτούς κι αυτές που προτιμούν να καθορίσουν την ιστορία, αντί να την υποστούν.

deltiotipou