Πρόεδρος της ASECU εξελέγη ο Γρηγόρης Ζαρωτιάδης

Πρόεδρος της ASECU εξελέγη ο Γρηγόρης Ζαρωτιάδης

Ο Γρηγόρης Ζαρωτιάδης, Κοσμήτορας της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του ΑΠΘ και υποψήφιος δήμαρχος Θεσσαλονίκης εξελέγη ως ο νέος Πρόεδρος της Ένωσης Οικονομικών Πανεπιστημίων της Νότιας, Ανατολικής Ευρώπης και Παρευξείνιας Ζώνης – ASECU.

Η εκλογή του έγινε, χθες Σάββατο 30 Μαρτίου 2019, στο Rzeszow της Πολωνίας όπου έλαβαν χώρα οι εργασίες της Γενικής Συνέλευσης της Ένωσης Οικονομικών Πανεπιστημίων της Νότιας, Ανατολικής Ευρώπης και Παρευξείνιας Ζώνης ASECU. Στο πλαίσιο αυτής διενεργήθηκαν και οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης που έφεραν τον Γρηγόρη Ζαρωτιάδη στο «τιμόνι» της ASECU. Σημειώνεται ότι η Ένωση ιδρύθηκε το 1996 και αριθμεί 54 πανεπιστήμια-μέλη.

Η “Πράσινη Θεσσαλονίκη” μπορεί να φέρει βιώσιμη ανάπτυξη και θέσεις εργασίας

Η “Πράσινη Θεσσαλονίκη” μπορεί να φέρει βιώσιμη ανάπτυξη και θέσεις εργασίας

Το όραμα αλλά και τις συγκεκριμένες προτάσεις που περιλαμβάνει ο στρατηγικός σχεδιασμός της Δημοτικής Κίνησης “Υψίπολις” για μία “Πράσινη Θεσσαλονίκη” παρουσίασε ο υποψήφιος δήμαρχος Θεσσαλονίκης Γρηγόρης Ζαρωτιάδης, Κοσμήτορας του Τμήματος Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του ΑΠΘ.

Μιλώντας, σήμερα, σε ανοικτή συγκέντρωση των κατοίκων στους Άγιους Πάντες στην περιοχή της Ξηροκρήνης, ο Γρηγόρης Ζαρωτιάδης ανέπτυξε τη φιλοσοφία του συνδυασμού του για μία περιβαλλοντικά και κοινωνικά βιώσιμη ανάπτυξη. Για μία Θεσσαλονίκη με δημόσιους χώρους ανάσας και συλλογικής δράσης και όχι “βιτρίνες”. Για μία πόλη που θα φροντίσει να ενσωματώσει τη θάλασσα στην παραγωγική και την κοινωνική της ζωή. Που θα γίνει κέντρο προώθησης της «γαλάζιας οικονομίας» σε ολόκληρη την Ανατολική Μεσόγειο. Για μία Θεσσαλονίκη με σύγχρονη διαχείριση και αξιοποίηση των απορριμμάτων της. Για μία πόλη που θα καταφέρει να ξεφύγει από τα όρια της αστικής ασφυξίας.

“Επιλέξαμε να αναφερθούμε στον άξονα του προγράμματός μας για την “Πράσινη Θεσσαλονίκη” από την περιοχή της πόλης μας με τα πιο έντονα περιβαλλοντικά και αναπτυξιακά ζητήματα. Διότι το ζητούμενο της “Πράσινης Θεσσαλονίκης”, εκτός της περιβαλλοντικής του διάστασης, αφορά στην ίδια τη βιώσιμη, οικονομική ανάπτυξη και στη δημιουργία θέσεων εργασίας” είπε χαρακτηριστικά ο Γρηγόρης Ζαρωτιάδης.

Βασική εκτίμηση των μελών της «Υψίπολις» είναι ότι η Θεσσαλονίκη δεν έχει την πολυτέλεια των αστικών κενών. Επιβάλλεται η πλήρης επανεξέταση όλων των δεδομένων του αστικού χώρου. Πρέπει να υπάρξει ανάδειξη της συλλογικής ευθύνης με την ταυτόχρονη εξασφάλιση της αποτελεσματικότητας των δημοτικών παρεμβάσεων. 

Συγκεκριμένα για τη ΔΚΘ «Υψίπολις» η Θεσσαλονίκη ως πράσινη πόλη είναι:

 • Η πλήρης χαρτογράφηση όλων των ιδιωτικών αστικών κενών στη βάση των βασικών χαρακτηριστικών τους (τοποθεσία, έκταση, ιδιοκτησία, σημερινή κατάσταση, κλπ.) και η αντιμετώπισή τους ως ζωτικούς χώρους για την πόλη στη βάση της εκπόνησης ολοκληρωμένων προσεγγίσεων (masterplans).
 • Η ανάπτυξη ενός νέου ρυθμιστικού πλαισίου που θα προτάσσει το πράσινο έναντι κάθε άλλης επιλογής με μοντέλα κήπων βροχής για την άρδευση του αστικού πρασίνου, την μετατροπή των μεγάλων οδικών αρτηριών της πόλης σε γραμμικά πάρκα, την υιοθέτηση των πράσινων στεγών σε δημόσια και ιδιωτικά κτίρια, την ένταξη του περιαστικού πρασίνου στη ζωή της πόλης μέσω του σχεδιασμού κάθετων διαδρόμων πρασίνου.
 • Το άνοιγμα των σχολικών αυλών στη γειτονιά με την προαγωγή της συμμετοχικότητας.
 • Η προώθηση ενός ολοκληρωμένου προγράμματος με ορόσημο το 2030 με στόχο τον αναπροσδιορισμό της σχέσης του πολίτη με το δημόσιο χώρο, σε συνεργασία με τις αρμόδιες σχολές κι εργαστήρια της πανεπιστημιακής κοινότητας.
 • Επαναφορά του φυσικού στοιχείου στο αστικό περιβάλλον, προγράμματα  οικολογικής   ευαισθησίας και έμπρακτης περιβαλλοντολογίας για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις εντός της πόλης.
 • Η σταδιακή υιοθέτηση της ηλεκτροκίνησης σε όλα τα δημοτικά οχήματα.
 • Συνεργασία με ενεργειακούς συνεταιρισμούς μέσω της παραχώρησης δημοτικών χώρων για παραγωγή ενέργειας μέσω ΑΠΕ.
 • Η προώθηση της Γαλάζιας Οικονομίας ως μοντέλο αποκατάστασης της σχέσης της πόλης με τη θάλασσα στις μεταφορές, στην έρευνα και στην ενεργειακή αξιοποίηση, στην αλιεία, στη ναυπηγική, στον σχετιζόμενο τουρισμό και στην αειφορική διαχείριση του παράκτιου μετώπου.
 • “Αναβίωση” και αξιοποίηση όλων των υφιστάμενων ιστορικής, πολιτισμικής και / ή παραγωγικής αξίας κτιρίων, δημόσια ή ιδιωτικά, μέσω διαρκών προγραμμάτων αναπλάσεων.
 • Ενιαίο σχέδιο βελτίωσης των κατασκευών  και της κυκλοφορίας σε συνάρτηση με την αξιοποίηση του αστικού τοπίου και του αρχαιολογικού αποθέματος – χωρική (όπου είναι εφικτό) και λειτουργική ενοποίηση αρχαιολογικών χώρων.
 • Ελεγχόμενη και σχεδιασμένη μεταδόμηση και αποδόμηση του πολεοδομικού συγκροτήματος στην κατεύθυνση της μιας και αδιαίρετης πόλης όσον αφορά τις υποδομές, τις υπηρεσίες και τις συμπεριφορές.
Καθοριστικός ο ρόλος της δημιουργικής οικονομίας για την ανάπτυξη της Θεσσαλονίκης

Καθοριστικός ο ρόλος της δημιουργικής οικονομίας για την ανάπτυξη της Θεσσαλονίκης

Συνάντηση με τη διοίκηση του MOMus (Μητροπολιτικού Οργανισμού Μουσείων Εικαστικών Τεχνών Θεσσαλονίκης) είχε, σήμερα, ο υποψήφιος δήμαρχος της Δημοτικής Κίνησης Θεσσαλονίκης «Υψίπολις» Γρηγόρης Ζαρωτιάδης, Κοσμήτορας της σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του ΑΠΘ. Στη συνάντηση από την πλευρά του Μουσείου συμμετείχαν η διευθύντρια Μαρία Τσαντσάνογλου, ο πρόεδρος του Δ.Σ. Ανδρέας Τάκης, δικηγόρος, επίκουρος καθηγητής ΑΠΘ  και η Γιώτα Μυρτσιώτη, δημοσιογράφος ενώ τον κο Ζαρωτιάδη συνόδευε το μέλος της Κίνησης Όμηρος Ταχματζίδης.

Οι εκπρόσωποι του μουσείου ενημέρωσαν για τις εξελίξεις αναφορικά με το MOMus, τις πολιτιστικές προοπτικές, τα πλεονεκτήματα αλλά και τα  μειονεκτήματα της Θεσσαλονίκης στο  χώρο της πολιτιστικής δραστηριότητας.

Από την πλευρά του ο Γρηγόρης Ζαρωτιάδης ανέπτυξε την απορριπτική θέση της ΔΚΘ «Υψίπολις» στο ζήτημα της ανάπλασης της ΔΕΘ, την εναλλακτική πρόταση της Κίνησης για διασπορά των εκθεσιακών δραστηριοτήτων σε όλο το πολεοδομικό συγκρότημα με την ταυτόχρονη διατήρηση ενός μικρού τμήματος στον ιστορικό χώρο της ΔΕΘ. Αναφέρθηκε επίσης στην δημιουργική οικονομία και στον καθοριστικό ρόλο που μπορεί να παίξει για την ανάπτυξη της Θεσσαλονίκης.

Ο Όμηρος Ταχμαζίδης ανέπτυξε κάποιες πλευρές της δημιουργικής οικονομίας και τις πρωτοβουλίες που θα λάβει η Κίνηση για να ενισχύσει και να αξιοποιήσει την πολιτιστική παραγωγή της πόλης.

Είμαστε υπερασπιστές του δημόσιου χαρακτήρα των           υπηρεσιών του Δήμου Θεσσαλονίκης

Είμαστε υπερασπιστές του δημόσιου χαρακτήρα των υπηρεσιών του Δήμου Θεσσαλονίκης

Σε εξαιρετικά θετικό κλίμα πραγματοποιήθηκε η συνάντηση του υποψηφίου Δημάρχου Γρηγόρη Ζαρωτιάδη, με το Σύλλογο εργαζομένων του Δήμου Θεσσαλονίκης στα γραφεία του Συλλόγου στο Δημαρχιακό Μέγαρο. Αναπτύχθηκε ένας ουσιαστικός διάλογος μεταξύ όλων των μελών του ΔΣ και του Γ. Ζαρωτιάδη, συνοδευόμενου από τον υποψήφιο δημοτικό σύμβουλο Νίκο Γραικούση και την υπεύθυνη Τύπου και Επικοινωνίας της ΥΨΙΠΟΛΙΣ Αγγελική Τριανταφυλλίδου.

Στη συνάντηση συζητήθηκαν τα προβλήματα των εργαζομένων του Δήμου Θεσσαλονίκης καθώς και των δυσλειτουργιών που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι στις υπηρεσίες του Δήμου εν γένει.

Ο Πρόεδρος του Συλλόγου Κ. Φούντας υποδέχτηκε τον Γρηγόρη Ζαρωτιάδη λέγοντας ότι υποστηρίζουμε τις υποψηφιότητες που έχουν φιλεργατικά αισθήματα και χαρακτηριστικά και ανάλογες προσπάθειες που διεκδικούν τη Διοίκηση του Δήμου.

Στη συνέχεια, ο υποψήφιος δήμαρχος, Γρηγόρης Ζαρωτιάδης, αναφέρθηκε στα χαρακτηριστικά της ΥΨΙΠΟΛΙΣ τονίζοντας ότι είναι μια Ανεξάρτητη Κίνηση με πολιτική ταυτότητα και Προοδευτικό Πρόσημο. Για τους υποψηφίους του συνδυασμού επεσήμανε ότι είναι άνθρωποι με επιστημονική κατάρτιση, επαγγελματική εμπειρία, και Κοινωνική Δράση.

Ακολούθως, το λόγο πήραν τα μέλη του ΔΣ οι οποίοι εν πολλοίς περιέγραψαν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι ειδικότερα στον κλάδο της καθαριότητας με τις συμβάσεις, τα οποία έχουν ως αποτέλεσμα να μην είναι στελεχωμένες επαρκώς οι υπηρεσίες. Υπερασπίστηκαν το δημόσιο χαρακτήρα των υπηρεσιών του Δήμου λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «δεν πρέπει να δοθούν οι υπηρεσίες σε ιδιώτες». Συγκεκριμένα, τεκμηρίωσαν τη θέση τους στη βάση της διασφάλισης του δημόσιου χαρακτήρα των υπηρεσιών, την ατομική προστασία των συναδέλφων τους και τη στήριξη των συναδέλφων συμβασιούχων.

Στο σημείο αυτό ο υποψήφιος δήμαρχος υπερασπίστηκε το δημόσιο χαρακτήρα των υπηρεσιών, κάτι άλλωστε που είναι πολιτική του πεποίθηση, εξήγησε τον τρόπο της χρηματοδότησης των έργων τονίζοντας την ανάγκη εναλλακτικών πόρων για το οποίο «θα κριθούμε όλοι μετά τις εκλογές» όπως χαρακτηριστικά είπε.

Στο τέλος της συνάντησης ο Πρόεδρος του ΔΣ του Συλλόγου είπε ότι «ήταν μια πάρα πολύ καλή συνάντηση, ο διάλογος διεξήχθη με τον καλύτερο δυνατό τρόπο  ενώ είχαμε την ευκαιρία να γνωρίσουμε έναν καθημερινό άνθρωπο με κατάρτιση και γνώση».

ΔΕΘ: Διαφωνίες στο σχέδιο της ανάπλασης και αντιπρόταση του Γρηγόρη Ζαρωτιάδη

ΔΕΘ: Διαφωνίες στο σχέδιο της ανάπλασης και αντιπρόταση του Γρηγόρη Ζαρωτιάδη

Ο υποψήφιος δήμαρχος Θεσσαλονίκης Γρηγόρης Ζαρωτιάδης, Κοσμήτορας της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του ΑΠΘ, συνοδευόμενος από τα μέλη της Δημοτικής Κίνησης Θεσσαλονίκης «Υψίπολις» Νίκο Γραικούση και Όμηρο Ταχμαζίδη, επισκέφθηκε τη διοίκηση της Διεθνούς Εκθέσεως  Θεσσαλονίκης.

Στη συνάντηση, από την πλευρά της ΔΕΘ συμμετείχαν ο πρόεδρός της Τάσος Τζήκας, ο  δρ. Κυριάκος Ποζρικίδης, διευθύνων σύμβουλος και ο αναπληρωτής γενικός διευθυντής Αλέξης Τσαξιρλής. Η συζήτηση αφορούσε τo πρόβλημα της ανάπλασης του χώρου της ΔΕΘ, αλλά επεκτάθηκε και σε ζητήματα που σχετίζονται με το ρόλο της ΔΕΘ στην ανάπτυξη της Θεσσαλονίκης και του ρόλου της στην ευρύτερη περιοχή.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε φιλικό κλίμα, υπήρξε γόνιμη ανταλλαγή απόψεων επί του σχεδίου ανάπλασης, όπου η πλευρά της ΔΕΘ ανέπτυξε το σκεπτικό του όλου σχεδίου και η πλευρά της ΔΚΘ «Υψίπολις» εξέφρασε τις ειδικότερες και γενικότερες αντιρρήσεις της. O Γρηγόρης Ζαρωτιάδης μάλιστα διατύπωσε μία αντιπρόταση για να απεγκλωβιστεί η δημόσια συζήτηση από τα προβλήματα που δημιουργεί η πρόταση της διοίκησης της ΔΕΘ.

“Συμφωνούμε στη διατήρηση των κτιρίων με ιστορικό συμβολισμό. Επίσης συμφωνούμε στη δημιουργία υπόγειων θέσεων στάθμευσης. Προτείνουμε το σχεδιασμό ενός κτιρίου που θα φιλοξενεί τις διοικητικές υπηρεσίες της ΔΕΘ καθώς και μικρής εμβέλειας υψηλής ποιότητας και αναγνώρισης εκθεσιακές δράσεις. Η εξυπηρέτηση των μεγάλων εκθεσιακών δραστηριοτήτων θα πρέπει να προβλεφθεί, αξιοποιώντας υφιστάμενους χώρους και κτίρια, στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης. Είναι, όμως, ανάγκη να διασφαλισθεί ότι τουλάχιστον τα 3/4  θα παραμείνουν ελεύθερος χώρος μητροπολιτικού πάρκου” ανέφερε ο επικεφαλής της ΔΚΘ “Υψίπολις” Γρηγόρης Ζαρωτιάδης.

Παρά τις διαφωνίες στο γενικό σχέδιο της ανάπλασης, υπήρξε σύμπτωση απόψεων  στο ζήτημα του ρόλου που καλείται να διαδραματίσει η Διεθνής Έκθεση και τη συμβολή που μπορεί να έχει ο συνεδριακός και εκθεσιακός τομέας  στην ανάπτυξη της Θεσσαλονίκης.

Τα μέλη της ΔΚΘ «Υψίπολις» συναντήθηκαν και με τους εκπροσώπους των εργαζομένων από τους οποίους ενημερώθηκαν για τις απόψεις τους  σχετικά με το σχέδιο ανάπλασης.

Γρ. Ζαρωτιάδης κατά την παρουσίαση της Κοινωνικής Πολιτικής της “Υψίπολις”: Η δημοκρατία είναι κάτι πολύ περισσότερο από ατάκες

Γρ. Ζαρωτιάδης κατά την παρουσίαση της Κοινωνικής Πολιτικής της “Υψίπολις”: Η δημοκρατία είναι κάτι πολύ περισσότερο από ατάκες

Τους βασικούς άξονες του προγράμματος της Δημοτικής Κίνησης “Υψίπολις” στον τομέα της κοινωνικής πολιτικής και αλληλεγγύης παρουσίασε, σήμερα (Κυριακή), ο υποψήφιος δήμαρχος Θεσσαλονίκης Γρηγόρης Ζαρωτιάδης σε μία μεγάλη ανοικτή συγκέντρωση μπροστά από το Πνευματικό Kέντρο της Τούμπας.

Ανοικτή εκδήλωση της ΔΚ “Υψίπολις” στην Τούμπα με θέμα “Θεσσαλονίκη: Ανοικτή, Ανεκτική, Αλληλέγγυα”

Ανοικτή εκδήλωση της ΔΚ “Υψίπολις” στην Τούμπα με θέμα “Θεσσαλονίκη: Ανοικτή, Ανεκτική, Αλληλέγγυα”

Στην προσφυγική περιοχή  της Τούμπας διοργανώνει, αύριο (Κυριακή 17 Μαρτίου 2019), η Δημοτική Κίνηση “Υψίπολις” την 1η Ανοικτή Θεματική της εκδήλωση με θέμα “Θεσσαλονίκη: Ανοικτή, Ανεκτική, Αλληλέγγυα”.

Πρόκειται για έναν από τους 6 βασικούς άξονες του οράματος της ΔΚ “Υψίπολις” και του υποψηφίου δημάρχου Θεσσαλονίκης Γρηγόρη Ζαρωτιάδη για την “Πόλη που μας αξίζει”. Παράλληλα θα συζητηθούν τα προβλήματα που απασχολούν την Δ’ Δημοτική Κοινότητα.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί, στις 11 το πρωί, στην Πλατεία Αγίας Βαρβάρας, στο Πολιτιστικό Κέντρο Τούμπας.

Αν δεν έχουμε όραμα για την πόλη είναι σαν να ρίχνουμε «μπαταριές στον αέρα»

Αν δεν έχουμε όραμα για την πόλη είναι σαν να ρίχνουμε «μπαταριές στον αέρα»

«Αν δεν εντάξουμε την επίλυση των προβλημάτων της καθημερινότητας σε έναν συνολικό στρατηγικό σχεδιασμό, σε ένα όραμα για την πόλη, θα είναι σαν να ρίχνουμε «μπαταριές στον αέρα». Τη θέση αυτή εξέφρασε ο υποψήφιος δήμαρχος Θεσσαλονίκης και Κοσμήτορας του Τμήματος Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του ΑΠΘ Γρηγόρης Ζαρωτιάδης σε συνέντευξή του στον 102 Fm του ΡΣΜ της ΕΡΤ3 προσθέτοντας ότι, παρά το γεγονός ότι η ΔΚ «Υψίπολις» είναι σχετικά νέα στον αυτοδιοικητικό στίβο, είναι από τους ελάχιστους συνδυασμούς που διατυπώνει ολοκληρωμένο πρόγραμμα.

Η αστυνομία έχει ανάγκη το διαρκή δημοκρατικό έλεγχό της

Η αστυνομία έχει ανάγκη το διαρκή δημοκρατικό έλεγχό της

Η 15η Μαρτίου κάθε έτους έχει οριστεί ως Ημέρα κατά της αστυνομικής βίας. Στη χώρα μας το φαινόμενο της αστυνομικής βίας και αυθαιρεσίας έχει ενταθεί τα τελευταία χρόνια.

Να προχωρήσει άμεσα η δημιουργία του Γηροκομείου Τυφλών

Να προχωρήσει άμεσα η δημιουργία του Γηροκομείου Τυφλών

Την ανάγκη άμεσης συντήρησης και ανάδειξης του κτιρίου της Σχολής Τυφλών συζήτησε  ο υποψήφιος δήμαρχος Θεσσαλονίκης και Κοσμήτορας του Τμήματος Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του ΑΠΘ Γρηγόρης Ζαρωτιάδης σε συνάντηση που είχε με μέλη της διοίκησης της Σχολής.

Στη συνάντηση τέθηκε επίσης εκτενώς το θέμα της αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας της Σχολής αλλά και σημαντικού ποσού σε ρευστό που έχει χορηγηθεί και μπορεί να χρηματοδοτήσει τη δημιουργία γηροκομείου τυφλών από το δήμο με την επιστημονική και κοινωνική υποστήριξη της Σχολής Τυφλών.

Ειδικότερα, ως προς αυτό το ζήτημα, ο  Γρηγόρης Ζαρωτιάδης συμφώνησε με την κριτική που διατύπωσαν τα στελέχη της Σχολής Τυφλών για την αναίτια καθυστέρηση ενώ επισήμανε την ανάγκη να προχωρήσει άμεσα η υλοποίηση του έργου, από τη στιγμή μάλιστα που οι σχετικοί πόροι, είναι υπαρκτοί και διαθέσιμοι.

Στην επίσκεψη στη Σχολή Τυφλών τον Γρηγόρη Ζαρωτιάδη συνόδευε το μέλος της Δημοτικής Κίνησης “Υψίπολις” Νίκος Φώτου ενώ από την πλευρά της Σχολής παραβρέθηκαν η διευθύντριαΑναστασία Παγούνη, η υπεύθυνη Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Κατερίνα Αθανασιάδου και το μέλος της διοίκησης Φώτης Μπίμπασης.