Η αστυνομία έχει ανάγκη το διαρκή δημοκρατικό έλεγχό της

Η αστυνομία έχει ανάγκη το διαρκή δημοκρατικό έλεγχό της

Η 15η Μαρτίου κάθε έτους έχει οριστεί ως Ημέρα κατά της αστυνομικής βίας. Στη χώρα μας το φαινόμενο της αστυνομικής βίας και αυθαιρεσίας έχει ενταθεί τα τελευταία χρόνια.