Η σύγχρονη ιστορία του ελληνικού εμπορίου και η πρόταση χωρικού επαναπροσανατολισμού της Ελληνικής Οικονομίας

Η σύγχρονη ιστορία του ελληνικού εμπορίου και η πρόταση χωρικού επαναπροσανατολισμού της Ελληνικής Οικονομίας

Καθημερινά επιβεβαιώνεται η πλάνη του θεωρητικού κατασκευάσματος των τέλεια αυτορυθμιζόμενων αγορών που μας εξασφαλίζουν τις βέλτιστες δυνατές λύσεις. Στη θέση του «αόρατου χεριού» της νεοκλασικής παράδοσης, υπάρχουν τα ευδιάκριτα «στιβαρά» χέρια του ολιγοπωλητή, της τράπεζας, του fund, της μιας ή της άλλης κυβέρνησης, του συνδικάτου, έως και τα «μικρά αδύναμα» χέρια του καταναλωτή, του ανέργου, του εργαζόμενου και του ελεύθερου επαγγελματία.

… στο πλήρωμα του χρόνου, μας έλαχε εμάς να είμαστε το πλήρωμα

… στο πλήρωμα του χρόνου, μας έλαχε εμάς να είμαστε το πλήρωμα

Στο πλαίσιο της εκτυλισσόμενης συστημικής κρίσης και του συγχρονισμού της με την ωρίμανση των ευρωπαϊκών και των εγχώριων διαρθρωτικών ανεπαρκειών, το ελληνικό πολιτικό σύστημα καταρρέει και μετεξελίσσεται.