Η ΔΚΘ «Υψίπολις» για την επιστροφή της  «γραπτής μνήμης» στην Θεσσαλονίκη

Η ΔΚΘ «Υψίπολις» για την επιστροφή της «γραπτής μνήμης» στην Θεσσαλονίκη

Κυριακή 27 Ιανουαρίου. Η Θεσσαλονίκη πενθεί και ενθυμείται. Η Ελλάδα πενθεί και ενθυμείται . Η ανθρωπότητα πενθεί και ενθυμείται τα θύματα του Ολοκαυτώματος.