ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΠΟΛΗ

Η δημιουργική οικονομία είναι ήδη στην πόλη με σχηματισμούς, άτυπες δικτυώσεις και χωρικές συγκεντρώσεις, πρωτοβουλίες και δημόσια events. Από την άλλη πλευρά η πόλη διαθέτει ανθρώπινο δυναμικό, θεσμούς και πολύ σημαντικούς φορείς γνώσης και έρευνας. Έχει όλα τα συστατικά στοιχεία που χαρακτηρίζουν την ικανότητα της να είναι δημιουργική.

Για τη ΔΚΘ Υψίπολις η δημιουργική οικονομία είναι μια διαρκής ευκαιρία για ανάπτυξη:

  • Η συνάρθρωση όλων των πρωτοβουλιών σε ένα ολοκληρωμένο πλέγμα σχέσεων που μπορεί να ενισχύει τη φυσιογνωμία της πόλης, να δικτυώνεται αποτελεσματικά με κλάδους της οικονομίας της και να διευρύνει τη συγκριτικά της πλεονεκτήματα.
  • Η θεσμοθέτηση και λειτουργία διαρκούς forum δημιουργικότητας με τη φυσική δικτύωση των υφιστάμενων πρωτοβουλιών με τα πανεπιστημιακά ιδρύματα, τους φορείς και τις δομές επιχειρηματικότητας, με στόχο τη μετατροπή του στη δημιουργική ομπρέλα της πόλης.
  • Η δημιουργία δικτύου προθερμοκοίτισης επιχειρηματικών ιδεών με τη γεωγραφική διεύρυνση των παρεχόμενων υπηρεσιών της δομής ok! Thess σε όλη την πόλη, σε συνεργασία με το διαχειριστή της δηλαδή το Κέντρο Επιχειρηματικής και Πολιτιστικής Ανάπτυξης.
  • Η δημιουργία ενός show room δημιουργικότητας σε συνεργασία με τα πανεπιστήμια και τις συλλογικότητες της πόλης με στόχο την εξασφάλιση της εξωστρέφειας και της αναγκαίας δικτύωσης της παραγόμενης δημιουργικότητας.
  • Αναθεώρηση του περιεχομένου των ΔΗΜΗΤΡΙΩΝ στην κατεύθυνση του εμπλουτισμού τους και της αλλαγής της σχέσης τους με την πόλη στη βάση του πολιτισμού «από όλους και για όλους».
  • Επανεξέταση του ρόλου και του περιεχομένου των δημοτικών ραδιοτηλεοπτικών μέσων στην κατεύθυνση της ενίσχυσης της «δημιουργικής πόλης».
  • Ενίσχυση της εξωστρέφειας του Κέντρου Ιστορίας Θεσσαλονίκης με την ένταση των συνεργασιών με το ΑΠΘ, την ΕΣΗΕΜΘ, την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, τον Οργανισμό Τουριστικής Προβολής και λοιπούς φορείς της πόλης.