ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΟΛΜΗΡΗ ΠΟΛΗ

Μια τολμηρή πόλη είναι εκείνη που μπορεί να αλλάζει. Αυτή που ενσωματώνει το αυτονόητο στην καθημερινότητα της χωρίς να φοβάται. Που έχει τη διάθεση να αναζητεί, να σχεδιάζει, να πετυχαίνει. Που μαθαίνει από τα λάθη της, που είναι ικανοποιημένη από τις επιτυχίες της, που δεν στέκεται αυτάρεσκα απέναντι στο μέλλον κοιτώντας το παρελθόν της, που συγκρούεται αλλά και συζητά, που είναι ανοιχτή αλλά ταυτόχρονα επινοητική, δημοκρατική και αποτελεσματική.

Για τη ΔΚΘ Υψίπολις τομληρή Θεσσαλονίκη σημαίνει:

 • Η αντιμετώπιση του campus του Α.Π.Θ., του Γ’ Σώματος Στρατού και της Δ.Ε.Θ. ως ενός ενιαίου αδιαίρετου χώρου που εντάσσεται στη συνολική λειτουργία της πόλης ως χώρος ενιαίας αναφοράς, συλλογικής δημιουργικότητας, πρασίνου και «ανάσας».
 • Η αποτελεσματική αξιοποίηση των μεγάλων αστικών κενών που θα διασφαλίζει το συλλογικό συμφέρον.
 • Η άμεση διευθέτηση των λειτουργιών του ιστορικού κέντρου και με οποιοδήποτε κόστος, με όρους διαλόγου που θα επιδιώκει τη συναίνεση αλλά δε θα μειώνει την αποτελεσματικότητα:
 • Σύσταση παρατηρητηρίου βιώσιμης αστικής κινητικότητας με την παράλληλη επανεξέταση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας συνολικά.
 • Άμεσος ανασχεδιασμός των ωρών τροφοδοσίας με στόχο την κανονικότητα στην πόλη.
 • Άμεσος ανασχεδιασμός των ωρών αποκομιδής.
 • Άμεσος ανασχεδιασμός των μέτρων κυκλοφοριακής αποσυμφόρησης.
 • Επανεξέταση – αξιολόγηση του συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης.
 • Υιοθέτηση μέτρων αποτροπής παράνομης στάθμευσης με την παράλληλη ενίσχυση της επιχειρησιακής ικανότητας της Δημοτικής Αστυνομίας με έμφαση στους κύριους οδικούς άξονες.
 • Η ενίσχυση της αστυνόμευσης και των μέτρων αποτροπής των φαινομένων βανδαλισμού με τον παράλληλο σχεδιασμό, διαβούλευση και υλοποίηση του προγράμματος αναπροσδιορισμού της σχέσης του πολίτη με τον αστικό χώρο. Σχεδιασμός, διαβούλευση και εφαρμογή προγράμματος συλλογικής ανάκτησης των δημοσίων χώρων υπό τον τίτλο «ΣΕ ΜΙΑ ΓΕΝΙΑ».
 • Η ανάπτυξη μέτρων αναδιοργάνωσης των δημοτικών υπηρεσιών καθαριότητας. Ως τέτοια είναι:
 • Η κατάργηση των διοικητικού χαρακτήρα στεγανών μεταξύ των εμπλεκόμενων υπηρεσιών.
 • Η υιοθέτηση σύγχρονων εργαλείων διαχείρισης και λήψης αποφάσεων.
 • Ο λειτουργικός εκσυγχρονισμός των υπηρεσιών με έμφαση στη Διεύθυνση Ανακύκλωσης και Διαχείρισης Αστικών Απορριμμάτων .
 • Η αντιμετώπιση του φαινομένου κλοπών των ανακυκλούμενων υλικών σε συνεργασία με τις δικαστικές αρχές και την αστυνομία.
 • Η προετοιμασία της πόλης για την επόμενη προγραμματική περίοδο με την έναρξη του σχεδιασμού μιας νέας Ολοκληρωμένης Χωρικής Παρέμβασης με έμφαση στην έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς αστική ανάπτυξη.
 • Με μηχανισμό την Αναπτυξιακή Μείζονος Αστικής Θεσσαλονίκης, τη δημιουργία Ταμείου Αστικής Ανάπτυξης με στόχο τη δημόσια χρηματοδότηση με την παράλληλη μόχλευση ιδιωτικών κεφαλαίων της Ολοκληρωμένης Χωρικής Παρέμβασης.
 • Άμεση αντιμετώπιση των ρυθμιστικού χαρακτήρα εκκρεμοτήτων στους Λαχανόκηπους με στόχο τη μετατροπή τους σε χώρο συγκέντρωσης εμπορικών – οικονομικών δραστηριοτήτων χαμηλής πυκνότητας,
 • Ανανέωση της πόλης μέσω εκτενών προγραμμάτων αναπλάσεων και αναμορφώσεων στους δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους και στις κατασκευές.
 • Κυκλοφοριακή αναδόμηση της πόλης με έμφαση στην προτεραιότητα των μορφών “κοινωνικής κυκλοφορίας”.
 • Πανεπιστήμιο και πόλη – ανάπτυξη μιας συνεκτικής στρατηγικής για το πολλαπλό άνοιγμα των πανεπιστημίων της πόλης με έμφαση στη χωρικότητα, στη γνώση, στην έρευνα και στην καινοτομία.