ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΕΞΥΠΝΗ ΠΟΛΗ

Η δημόσια συζήτηση και η ανάληψη πρωτοβουλιών για τη μετάβαση στην έξυπνη πόλη είναι σε πλήρη εξέλιξη σε όλη τη χώρα, την Ευρώπη και διεθνώς. Καλές πρακτικές, διδάγματα, επιστημονική σκέψη, έρευνα και διευρυνόμενη διαρκώς εμπειρία, αποτελούν τη χρήσιμη εργαλειοθήκη για το σχεδιασμό μας.

Δυστυχώς για τη Θεσσαλονίκη αυτές οι εξελίξεις, κυρίως συντελούνται στην ιδιωτική σφαίρα της οικονομίας χωρίς διατυπωμένη σαφή δημοτική ατζέντα, ενώ η πόλη μάλλον απουσιάζει από τη διεθνή συζήτηση και πρακτική

Έξυπνη Θεσσαλονίκη για τη ΔΚΘ Υψίπολις σημαίνει:

  • Ανάπτυξη μιας σαφούς στρατηγικής που θα στηρίζεται στο τρίπτυχο συμμετοχή, διαβούλευση, αποτέλεσμα και θα πρέπει να επενδύει στη συλλογική ευφυία της πόλης, όπως αυτή παράγεται από τα πανεπιστημιακά ιδρύματα, το επιχειρείν, τις συλλογικές πρωτοβουλίες
  • Η στρατηγική αυτή θα πρέπει να:
  • προάγει την ενεργή συμπερίληψη όλων των κοινωνικών ομάδων χωρίς να εντείνει τον ψηφιακό αποκλεισμό τους, αλλά αντιθέτως να διευκολύνει τη συμμετοχή τους,
  • να συνδέεται άρρηκτα με την επιχειρησιακή ικανότητα των δημοτικών υπηρεσιών με την ουσιαστική αναβάθμιση των δεξιοτήτων του στελεχιακού δυναμικού, στο πλαίσιο ενός ολοκληρωμένου ψηφιακού μετασχηματισμού,
  • να αποκλείει την άκριτη υιοθέτηση επιλογών που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο ενός κακού μιμητισμού που σπαταλά ανθρώπινους και οικονομικούς πόρους,
  • να δίνει προτεραιότητα στην ενέργεια, τα απορρίμματα και την επιχειρηματικότητα διευκολύνοντας την εξυπηρέτηση και τις πρωτοβουλίες της,
  • να δίνει λύσεις στην κυκλοφορία, στις συγκοινωνίες και τη βιώσιμη αστική κινητικότητα,
  • τέλος να μετατρέπει την πόλη σε ένα καθημερινό δημιουργικό εργαστήριο που προάγει τη συμμετοχή, την αυτενέργεια και ενθαρρύνει τις πρωτοβουλίες ως τμήματα όμως ενός σαφούς ως προς τις στοχεύσεις, προγραμματισμού, που διασυνδέει το χώρο σε ένα ευρύ πεδίο πληροφορίας, μετατρέποντάς το σε υπηρεσίες συνυφασμένες με τη βιώσιμη αστική διακυβέρνηση.