1η ανοικτή εκδήλωση της Δημοτικής Κίνησης Θεσσαλονίκης Υψίπολης

Παρουσίαση των βασικών αξόνων του προγράμματός μας, καθώς και του κορμού του ψηφοδελτίου μας. Πολιτιστικό Κέντρο Αλέξανδρος, Εθνικής Αμύνης 1